Đất nước này có còn hay mất - Dân Làm Báo

Đất nước này có còn hay mất

Đất nước Việt có còn hay đã mất?
Với Vedan đảng đập chết bồi thường(1)
Formosa Vũng Áng của giặc Trung
Tổng bí lú đến thăm rồi câm lặng(2)

Cá chết trắng tanh hôi ngoài xứ quảng
Dân nghẹn ngào khóc hận lẳng lặng sầu(3)
Không ra khơi ngư phủ sống làm sao
Biển hết cá tương lại nào mù mịt

Đất nước Việt có còn hay đã mất?
Thanh tra không được vào đất Tàu thuê(4)
Đất của mình thằng giặc cứ hả hê
Thả độc tố giết chết nghề tôm cá

Trọng Phúc Quang Ngân chúng mày ở đâu hả
Khi dân cần sao chả thấy tăm hơi
Hay chúng bay bán nước Việt mất rồi
Nên im lặng nhìn dân tôi chờ chết

Đất nước Việt nỗi đau còn ray rứt
Rừng Tây Nguyên bể bô xít lưng lơ
Dòng Mê Kong giặc xây đập đắp bờ(5)
Đồng khô cạn ngập mặn vô chết lúa

Tôi thử hỏi dân tin đảng liềm búa
Hay nhận ra chúng cướp của làm giàu
Thằng có đảng siêu xe với nhà lầu
Mặc dân đói mặc giặc Tàu bắn giết

Đất nước Việt có còn hay đã mất?
Khi Trường Sa giặc xây cất sân bay
Nhà hàng tàu không tiếp dân Việt này(6)
Mặc dù chúng nằm ngay nơi nước Việt

Dưới triều sản bao năm dân đã biết
Bọn cộng nô luôn hà hiếp dân nghèo
Bắc Nam Trung tất cả hãy cùng nhau
Cùng xuống phố trước khi tàu cướp nước?

Ngày mồng một tháng năm ta cùng bước(7)
Chống việt gian chống xâm lược bạo tàn
Chúng ta hãy dương khẩu hiệu hô vang
Đả đảo đả đảo việt gian bán nước.


Cù Huy Hà Bảo


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo