Đường Quang đi lầm than đất nước - Dân Làm Báo

Đường Quang đi lầm than đất nước

Đặt lời mới và trình bày: Dâu bể tang thương

Dâu bể tang thương (Danlambao) - Cải biên bài hát "Đường tôi đi dài theo đất nước" của nhạc sĩ cộng sản Vũ Trọng Hối.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo