Nguyễn Phú Trọng: Cơ bản đẻ ra được một lũ tài, đức đại diện cho dân!!! - Dân Làm Báo

Nguyễn Phú Trọng: Cơ bản đẻ ra được một lũ tài, đức đại diện cho dân!!!

Bạn đọc Danlambao - Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố “Chúng ta đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân” (*)

Chỉ trong một câu ngắn, Nguyễn Phú Trọng đã biểu lộ tính gian xảo, lừa bịp thâm căn cố đế của ông ta.

"Bảo đảm phát huy dân chủ" mà tất cả ứng viên thì lại do lãnh đạo tập trung của đảng đề cử? Nói đến quyền làm chủ của nhân dân trong khi đảng nắm quyền làm chủ danh sách ứng viên? Thật tế ai cũng biết là ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông chỉ có biết và chỉ muốn phát huy "đảng chủ". 

Những người được đảng đề cử nhằm "phát huy dân chủ" lần này là "những người tiêu biểu về đức, tài", vậy thì những kẻ được đề cử vào thời ông làm TBT nhiệm kỳ I có phải là những kẻ tiêu biểu về đức, tài? Nếu vậy ông giải thích sao về "sự cố" mếu máo của ông về "đồng chí X" vê những việc "cần làm ngay" của ông đối với những kẻ có đức và tài đó?

Còn về đức và tài tiêu biểu của các thành viên của đảng ông, ông cứ đi hỏi thử Trần Đại Quang sinh năm nào và tờ khai sinh của hắn thật hay giả mạo. Và từ đâu ông mộng du ra rằng những kẻ như ông, Ngân, Phúc, Quang và một bầy đảng viên cộng sản là đại diện cho "ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân"? Nếu ông tự tin vào tư thế, uy tín của đảng viên của ông như vậy thì các ông cần đến cái điều 4 làm gì? tại sao đồng chí của ông là Nguyễn Minh Triết phải thú nhận "bỏ điều 4 là tự sát?" Đức trọng, tài cao sao mà hèn và nhát đến thế?

Nguyễn Phú Trọng còn dẫn con số tỷ lệ trên 99% cử tri đi bầu để huyênh hoang rằng “Tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của nhân dân, thực hiện nguyên tắc công khai, công bằng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật đã tạo thành sức mạnh thành công của cuộc bầu cử”.

Nếu thế thì lý do gì đảng của ông phải ra sức huy động cán bộ các cấp, công an khắp nơi và các hội đoàn ngoại vi của đảng xuống từng khu phố từng nhà cưỡng bách người dân đi bầu? Xui cho đảng ông lần này là vì cá chết phản động chứ không thì ông sẽ vênh vang rằng tỷ lệ đi bầu là 100%.

Sau cùng, ông yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIV. Điều này cho thấy ông đang vừa làm trùm đảng vừa làm chúa tể cái đảng hội của ông. 

"Dân chủ" đến thế là cùng!!!

01.08.2016________________________________Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo