Phật cũng bị niêm khẩu! - Dân Làm Báo

Phật cũng bị niêm khẩu!

Liên Trì rồi cũng bị san bằng
Cả ngàn tên lính bắt 10 tăng
Nhốt luôn người chết tro hài cốt
Bắt luôn cả Phật, bắt rất hăng.

Phật tử thập phương tận nơi nao
Có thấu được chăng những nỗi đau?
Có dám xả thân vì đạo pháp?
Hay mặc các thầy gánh nỗi đau?

Lẽ nào cuộc sống chỉ nam mô
Mặc cho lũ cướp, bọn ma cô
Đốt chùa, hãm hại hàng sư sãi
Đưa cả dân tộc đến vong nô.

Từ bi hỷ xả được gì đây?
Để rồi cuộc sống mãi đắng cay!
Sao không vùng dậy cho đạo pháp
Đành sao lê kéo đời lất lây?

Liên tôn, liên hiệp mau xuống đường
Triệu cơn sóng dậy như triều cường
Cuốn chôn đảng cộng quân tàn ác
Giữ đạo, đẹp đời, giữ quê hương.

Mấy thầy bị bắt thấy mà thương
Lúc chùa giúp đỡ khách thập phương
Bá tánh đông đảo, hương nghi ngút
Lúc chùa tan nát, mấy ai thương?

Xã hội còn chăng chút nghĩa tình?
Có còn coi trọng chữ nhục vinh?
Hay đã trở thành người lạnh nhạt?
Thờ ơ với đạo, theo yêu tinh.

Chấp tay niệm Phật... A Di Đà
Phật linh mau giúp cõi ta bà
Xả thân vững chí làm bồ tát
Quyết hoằng đạo pháp, cứu nước nhà.

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo