Vũng Áng đọa đày - Dân Làm Báo

Vũng Áng đọa đày

Nếu có ai về thăm Vũng Áng
Hỏi giúp dân Vũng Áng mất hay còn
Mau truyền lệnh xuống cho thằng Mõ
Đưa tin này lên trang mạng lề dân

Về Vũng Áng chỉ thấy toàn ống khói
Khói ở đâu thì ở đó có Tàu
Chúng luồn lách như loài bò sát
Sợ động lăng Hồ, Trọng chẳng dám hé môi

Về Vũng Áng không còn nghe tiếng sóng
Sóng bạc đầu đã tắt thở từ lâu
Vẳng bên tai là tiếng gió thở dài
Oan hồn cá vật vờ chưa siêu thoát

Về Vũng Áng xem dân ăn gạo mục
Bầy gia cầm trông thấy cũng chào thua
Đảng ngạ quỷ cứu ngư dân bằng cháo lú
Mau đầu thai làm cửu vạn lên bờ

Thuyền úp bến như dãy mồ vô chủ
Cả làng chài là một bãi tha ma
Formosa loài ác quỉ Đa-cu-la
Đang hút máu trên quê hương Vũng Áng

Chờ có thép đảng xây lâu đài cát
Nhẩm xà xong ăn bánh vẽ ngắm trăng
Vũng Áng đọa đày hay vũng lầy tự sướng?
Trai đi làm thuê, gái xuất khẩu đứng đường

Vũng Áng ơi, vẫn còn hay đã mất?
Việt Nam ơi, đã mất hay còn?
Biển ngộ độc động kinh sùi bọt... mép
Đợi đến bao giờ đất nước mới hồi sinh
Bởi đất nước vẫn còn đầy bóng giặc
Bóng giặc Hồ quỳ cõng bóng giặc Mao.Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo