Sự ngu đần đầy... văn hóa của lãnh đạo cộng sản - Dân Làm Báo

Sự ngu đần đầy... văn hóa của lãnh đạo cộng sản

Bạn đọc Danlambao - Đã từ lâu rộ lên một cụm từ, một khái niệm vô cùng ngu dốt, đó là "văn hóa từ chức" từ cửa miệng của các quan chức. Ngày hôm nay, sự ngu dốt đó lại được nâng cấp bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: biến cái văn hóa ngu dốt ngày thành nghị định.

Định nghĩa từ chức:

Tiếng Anh:
1. an act of retiring or giving up a position.
2. the acceptance of something undesirable but inevitable.

Tiếng Việt:
1. xin thôi chức vụ.

Đơn giản là thế. Từ chức là hành động của một người chủ động từ bỏ vị trí, chức vụ đang có của mình, chấp nhận một chuyện có thể không muốn có nhưng không thể tránh được. Cần gì phải vẻ ra cái gọi là văn hóa từ chức!?

Nhưng vấn đề bây giờ không chỉ dừng lại ở cái văn hóa chạy đầy đường. Ngu dốt này chồng lên ngu dốt kia khi ông thủ tướng lại chụp lên đầu hành động tự nguyện này bằng nghị định pháp luật.

Trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11/2016, Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ phải có nghị định về cái gọi là văn hóa từ chức: “Có văn hóa từ chức không, có nghị định về vấn đề này hay không, ai làm việc đó? Chính là Bộ Nội vụ phải làm việc đó, trình Chính phủ.” (1)

Ngay lập tức có liền những kẻ bưng bô hứng liền cho thủ tướng. Một người tiêu biểu là Vũ Mão, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội của đảng.

Ông Vũ Mão là người đã về hưu, khi tại chức không dám nói một điều gì, đã chụp ngay cơ hội để nâng bi thủ tướng:

"Tôi hoan nghênh và đánh giá cao chỉ đạo này của Thủ tướng. Từ khi nhận nhiệm vụ, Thủ tướng đang phát huy rất tốt với sự nhạy bén, sâu sát và lắng nghe người dân, doanh nghiệp. Những chỉ đạo của Thủ tướng cũng rất kịp thời."

"Bởi vì ở Việt Nam cũng chưa có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này, quy định rõ từ chức trong trường hợp nào, đối tượng từ chức là ai… Ở Việt Nam cũng chưa có được văn hóa từ chức, chưa xem việc từ chức như một nếp sống mang tính phổ biến, bình thường."

"Nên xây dựng luật về từ chức vì đối tượng từ chức còn có cả những vị do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ... Nếu là luật thì bao quát hơn và tính pháp lý cũng cao hơn."

"... chỉ đạo của Thủ tướng về việc xây dựng văn bản văn hóa từ chức là rất cần thiết." (2)

Ở cái "thiên đường" XHCN này, khi một quan chức cộng sản mở miệng nói 2 chữ văn hóa người ta có thể đánh đồng chúng là những tên vô văn hóa và đang làm những việc vô văn hóa. Khi chúng mở miệng nói về luật thì chúng ta hiểu rằng chúng đang đứng trên, chà đạp và hiếp dâm luật pháp.

09.12.2016___________________________________

Chú thích:
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo