Sao kỳ vậy ta!!! Google dịch: Bả chó = Uncle Ho - Dân Làm Báo

Sao kỳ vậy ta!!! Google dịch: Bả chó = Uncle Ho

CTV Danlambao - Một bạn đọc cho biết là hệ thống dịch thuật của Google đã... xỏ lá bác Hồ vĩ đại muôn vàn kính yêu của đảng ta. Nếu bạn vào Google Translate (https://translate.google.com/) thì sẽ thấy Google đã dịch Bả ChóUncle Ho.Dân ta gọi bác bằng đủ thứ, nhưng gọi bác Hồ là  bả chó thì có lẽ đây là hành động vinh danh doanh nhân thế giới Hồ Chí Minh một cách vô cùng "phản động", rất đáng được... vinh danh.

Bả chó sống mãi trong quần chúng!!!

Hoan hô Gú gồ!!!Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo