Chân dung Phúc niễng - Dân Làm Báo

Chân dung Phúc niễng

Bộ phận sinh dục nam, cũng phải ganh cùng Phúc niễng
Mi ăn gì mà giống tớ quá đi thôi!
Tớ với mi như 2 trẻ sinh đôi
"Phúc đầu khất" tên mi nghe quen quá

Tục ngữ phán sướng con cù mù con mắt
Bởi bị mù nên mi chẳng thấy ai
Giống thằng bác hay cầm nhầm thơ người khác
Đến Bá Linh, mi tật nổ vẫn không từ

Bởi gốc gác chăn bò ngoài xứ Quảng
Nên học hành cũng chẳng có là bao
Lấy cần cù bù khả năng trớt quớt
Phúc nổi danh vua bốc phét Ba Đình

Thơ Đỗ Trung Quân thông qua mồm Phúc niễng
Thành hồn Trương Ba da hàng thịt Giang Nam
Phúc hành hạ thơ, nghe như bò ăn cỏ
Thì làm sao Phúc lớn nổi thành ngườl!!

10.07.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo