Nghiên cứu thể chế góp phần dân chủ hóa đất nước - Dân Làm Báo

Nghiên cứu thể chế góp phần dân chủ hóa đất nước

Trần Quang Thành (Danlambao) - Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

Muốn Việt Nam thật sự là một nhà nước của dân, do dân và vì dân yêu cầu cấp bách hiện nay là phải thay đổi thể chế độc tài toàn trị sang một chế độ dân chủ.

Nhiều người có tâm huyết với đất nước đang họp sức tìm ra các mô hình, các thể chế để đất nước thật sự dân chủ, người dân thật sự làm chủ vận mệnh đất nước.

Mới đây nhà báo Nguyễn Vũ Bình và một số cộng sự đã hợp sức thành nhóm nghiên cứu cải cách thể chế.

Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về hoạt động của nhóm.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe

Youtube PV nhà báo Nguyễn Vũ BìnhBình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo