2 tháng 9 năm 1945 - Ngày Hồ bả chó "treo đầu dê Mỹ bán thịt chó Bắc Kinh" - Dân Làm Báo

2 tháng 9 năm 1945 - Ngày Hồ bả chó "treo đầu dê Mỹ bán thịt chó Bắc Kinh"
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo