Khi đồng chí ăn cắp làm phó ban nói láo cho đảng - Dân Làm Báo

Khi đồng chí ăn cắp làm phó ban nói láo cho đảng

Dân Đen (Danlambao) - Với vai trò Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, Trương Minh Tuấn sẽ là nhân vật số 2 sau Võ Văn Thưởng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành, Ban Bí thư, toàn đảng, toàn dân về chính trị, tư tưởng, chủ trưởng, quan điểm, chính sách, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, xã hội. 

Thế là một kẻ ăn cắp lại tiếp tục là kẻ định hướng suy nghĩ, nhận thức cho toàn đất nước. 

Trương Minh Tuấn là người bị "kỷ luật đảng" vì là kẻ chủ chốt trong vụ MobiFone - AVG với 7.000 tỉ hồ tệ không cánh mà bay vào túi các quan chức CS. Nếu 2 em dân đen Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn đói quá mà giật chạy không trả tiền một bịch chuối sấy, ổ bánh mì ngọt và 3 bịch me để bị "toà án nhân dân" tuyên án 8-10 tháng tù thì đồng chí Bộ trưởng của đảng chỉ bị "toà án phú trọng" tuyên án "bị làm" Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương. 

Xem ra mới biết đối với đảng và nhất là đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, nhận trách nhiệm tuyên láo cho đảng là một "hình phạt" và chỉ có những đồng chí vừa giỏi về nói láo, vừa giỏi về ăn cắp mới đủ tầm để "tham mưu" cho đảng và "định hướng" toàn dân. 

Cáo quay về hang cũ. Việc trở về hàng ngũ nói láo chuyên nghiệp của Trương Minh Tuấn được trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng ví von là "Trương Minh Tuấn xem như trở về nhà". Quá chính xác! 

Và khi trở lại ngôi nhà chuyên láo này, đồng chí ăn cắp - cũng là "bộ đội cụ Hồ" ngang nhiên tuyên bố: "với tinh thần người lính, dù có ngã gục ở đâu thì tiếp tục đứng dậy ở đó, tiếp tục phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao". 

Chỉ có "bộ đội cụ Hồ" kiểu Trương Minh Tuấn mới dám hãnh diện so sánh việc ăn cắp, bị kỷ luật tống khỏi ghế Bộ trưởng với sự ngã gục của người lính! Và dĩ nhiên, tên ăn cắp này sẽ đứng dậy, hiên ngang hoàn thành nhiệm vụ nó láo quanh năm mà đảng giao phó - nếu vì lý do nào đó tên đảng trưởng không cho hắn vào lò. 

04.08.2017 Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo