Sự thật của 16 vàng - 4 tốt (phần 2) - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Sự thật của 16 vàng - 4 tốt (phần 2)

< A >
"Chúng ta phải giành cho được Đông-nam châu Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Ma-lai-xi-a, và Xin-ga-po... Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản... xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy... Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô - Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây..." - Mao Trạch Đông.


(Còn tiếp)

Nguồn: Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua (Nhà xuất bản Sự Thật)

Đã đăng:

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.