Phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại Hà Nội - Dân Làm Báo

Phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại Hà NộiChúng Ta - Tại Hà Nội các bạn trẻ đã phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ) tại các bến xe bus trước cổng trường Đại Học Quốc Gia, Đại Học Sư Phạm, Đại Học Thương Mại và Bến xe Mỹ Đình. Cùng lúc các bạn cũng đã lên tận các xe bus để phát bản tuyên ngôn này. 

Khi tặng mọi người bản TNQTNQ các bạn đã nói với các sinh viên: "Tặng bạn bản TNQTNQ đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10/12/1948 và được nhà nước Việt Nam ký kết vào năm 1982 khi Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc. Bản tuyên ngôn này xác định các quyền con người phải được tôn trọng. Bạn hãy đọc và xem những quyền con người nào mình đã được hưởng và những quyền nào mình đã và đang bị vi phạm, tước đoạt..." 

Theo ghi nhận, có rất nhiều bạn khi nhận bản TNQTNQ đã rất thích thú và lắng nghe. Bên cạnh đó, vẫn có vài người tỏ vẻ lo sợ và không dám nhận. Có bạn sinh viên nói rằng không cần vì "con người sinh ra đã có quyền rồi cần gì quy định!". 

Bài học các bạn rút được trong lần này là phải gia tăng nỗ lực để người dân, ngay cả các sinh viên hiểu rõ quyền con người đã được quy định và tôn trọng như thế nào ở bên ngoài thế giới, hiểu được những gì mà đa phần nhân loại được hưởng mà dân ta thiếu thốn và biết rõ là những nhận thức về quyền làm người của mình rất là giới hạn so với những chuẩn mực phổ quát của quốc tế. 

Ở  bến xe bus trước cổng Đại học Thương mại, Hà Nội

Một bạn trẻ đang phát TNQTNQ trước cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại bến xe Mỹ Đình - Hà Nội

Trao bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho một giáo viên trước trường Đại học Thương mại.

Các bạn sinh viên Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm đang hứng thú nghe các bạn trẻ gải thích về bản Tuyên Ngôn và vui vẻ nhận TNQTNQ để tìm hiểu về quyền con người của mình.


Bản TNQTNQ được phát trên tuyến xe bus 26

Một bạn trẻ trên xe bus 26 đang đọc tìm hiểu về bản TNQTNQ

Các bạn sinh viên trường Đại học Quốc gia và Sư phạm đang đọc tìm hiểu bản TNQTNQ 
sau khi được giải thích vì sao nên đọc và tìm hiểu về các quyền con người của mình.

Chúng Ta đang thực thi quyền của mình: gửi đến mọi người bản TNQTNQ 
của Liên Hiệp Quốc. Và đây là hình ảnh một bạn trẻ quan tâm đến 
vấn đề nhân quyền và các quyền mình được hưởng 
đang trao đổi và thảo luận về bản tuyên ngôn 
với các bạn trẻ đi tặng bản tuyên ngôn.


Một người tham gia phát tặng TNQTNQ đang giải thích cho một người dân 
ở bến xe Mỹ Đình hiểu về quyền con người được ghi trong bản tuyên ngôn.
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo