Ếch kêu Bìm Bịp - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Ếch kêu Bìm Bịp

< A >
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khác với những Thông điệp đầu năm trước đây của các đồng chí nguyên thủ (thủ chính phủ, thủ nhà nước, thủ đảng) luôn luôn “mang tính” bánh vẽ, Thông điệp đầu năm 2014 của đồng chí Thủ tướng Ba Ếch đã “mở đột phá khẩu” để tiến từ Bánh Vẽ “lên tầm cao mới”, cũng Bờ Vờ cả, nhưng là Bịp Vụng.

Xin phép báo điện tử “Chinhphu.vn” (1) để trích đăng lại dưới đây vài “hồi” ọp oạp của Ếch Đồng (từ đây “xin-cho” gọi Đồng chí Thủ tướng Ba Ếch bằng Ếch Đồng cho ngắn gọn, vừa thân mật vừa đúng phẩm cách giai cấp):

“Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm được cải thiện. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã chậm lại. Xã hội có không ít vấn đề bức xúc. Một trong những nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.”

Ếch Đồng vừa “ọp” phải đổi mới thể chế như trên, nhưng lại “oạp” cái đuôi định hướng XHCN: “Tập trung nỗ lực... hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chẳng khác nào miệng vừa “hò” bay theo rồng vừa “hét” phải ôm chặt lấy đuôi trâu mà hướng tới, dù không biết đến cuối thế kỷ 21 này đã tới chưa và tới đâu nữa...

Rồi thì đến cả cụ Tú Xương nay cũng phải giật mình sống lại vì tiếng Ếch bên tai: “Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ.”

“Đan Mạch” ơi! “Ngươi” có biết nước Việt Nam ta mới đây có “chủ trương lớn của đảng” là rước kẻ cướp vào ngồi trên nóc nhà Tây Nguyên, nay lại có thêm loại Dân Chủ là “tư tưởng lớn” của ông Hồ Chí Minh. Vậy mà lâu nay người ta chỉ biết một loại Dân Chủ có nguồn gốc từ Hy Lạp 500 năm trước Công Nguyên.

Nếu chỉ có một thứ Dân Chủ duy nhất, đó là “một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do. Thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên tại Hy Lạp với cụm từ δημοκρατία (dimokratia), "quyền lực của nhân dân" được ghép từ chữ δήμος (dēmos), "nhân dân" và κράτος (kratos), "quyền lực" vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 đến thứ 4 trước Công nguyên để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một số thành bang Hy Lạp, nổi bật nhất là Anthena sau cuộc nổi dậy của dân chúng vào năm 508 TCN. (2), thì rõ ràng là các nhà hiền triết Hy Lạp đã cầm nhầm trước “tư tưởng lớn” của “thần hoàng” Làng Sen sinh ra sau 2410 năm (500 TCN + 1890/ năm sinh HCM). Đây là một vụ ăn cắp lớn còn nghiêm trọng hơn ông Quản Trọng bên Tàu, cũng sinh ra trước Hồ Chí Minh cả 2575 năm (685TCN+1890 SCN) ăn cắp danh ngôn của hậu sinh như... “Vì lợi ích trăm năm, trồng người” để “biên chế” thành “Chung thân chi kế mạc như thụ nhân”, cần phải kiện ra Tòa án Quốc tế, để phục hội lại quyền sở hữu trí tuệ của thánh nhân vừa là cha dân tộc vừa là người bác của mọi thời đại kể cả ông Bành Tổ.

Rồi thì: “Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ chế độ nô lệ lên chế độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và...” 

Ở trên thì Ếch Đồng huếnh “Nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc Nhân dân”, nhưng ở dưới lại hoáng “Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ”, thằng/ con ông/ bà chủ nào bén mảng tới đòi cầm phất là bỏ mẹ. Đảng “nắm chắc”, nhưng vẫn sợ chưa chắc nên còn phải “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước...”

Đầu năm chơi bài ba lá, nhưng “I can you, I xin you” cũng vừa vừa thôi; ai đời lại lộ liễu thế này:

“Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức tốt đẹp của dân tộc.”

Mới loè được chút “tư tưởng lớn” của bác ra mà chưa chi Ếch Đồng đã vội đem “bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội..” hù doạ “phải được xem xét cẩn trọng”. Có khác nào cháu trật “Con Tự do” vào mặt ông bác.

Dài dòng thêm về cái thói/ truyền thống/bản chất bịp bợm vụng về của các đồng chí “thủ” này thủ nọ/ thủ trư thủ khuyển kia thì có khác chi chuyện vẽ rít thêm chân, vẽ bộ đội đặc công thêm “bê ta” trên ngực trên lưng, thêm nhọ nồi trên mặt trên mày. Để thấy cái Bịp Vụng của Ếch Đồng trong Thông điệp Đầu năm 2014, thiển nghĩ chỉ cần đọc câu:

“Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian Hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”
Vì ai cũng đều biết cái gọi là “Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua” được “nhân dân tự do đóng góp ý kiến, không có vùng cấm” đã “suy thoái đạo đức” ra sao; “bị các thế lực phản động trong và ngoài nước âm mưu lật đổ chính quyền do dân vì dân của dân”; được Đại biểu QH “nhất trí đồng ý” với con số tỉ lệ là bao; và nội dung những điều“sửa đổi” thêm bớt, trong đó đặc biệt là vai trò lãnh đạo của đảng CS, trách nhiệm của Quân đội ND, quyền sở hữu đất đai... Đem những điều này đối chiếu với “tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, bỗng dưng tiếng ộp oạp của Ếch Đồng nghe như là tiếng con Bìm Bịp.

Rõ ràng là tiếng Bìm Bịp.________________________________________

Chú thích:

(1) - http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thong-diep-nam-moi-cua-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung/189948.vgp
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.