Địa ngục hành - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Địa ngục hành

< A >
Ôi dân tộc, khổ đau này đã đủ 
Vì quê hương đã đến lúc lên đường 
Xả thân mình đuốc ngọc sáng âm ty 
Cho xiềng ngục vô minh vỡ nát 
Cả dân tộc nguyện qua bờ giác 
Hóa độ mình chuyển kiếp quỷ ma 
Giải thoát người nhất niệm giác tha 
Cho đất nước thành hoa nghiêm vũ trụ 
Trong sinh tử 
một cành mai vừa nở...


Đường dân tộc băng qua địa ngục [1]
Núi rừng, quằn quại giông sấm giật 
Sông biển, sóng bạc đầu gầm rú 
Trăng đẩy xô, gió mây vần vũ 
Đêm sâu lê lết từng đoàn đi 
Người đạp tràn lên xác nhau đi 

Sống trò hai mặt đời trá ngụy [2]
Tập ác lâu ngày người hóa quỷ [3]
Thành ngưu mã, nửa dại nửa ngây 
Phá miếu đền, lạy thờ rợ phỉ [4]
Đất, phá mồ, giăng xiềng tréo xiềng 
Trời, nhục tổ, dựng ngục chồng ngục 
Cướp đất, cày nhà, trát tro phân [5]
Vét bòn, bán trẻ thơ làm đĩ 

Đập đầu hài nhi cho heo ăn [6]
Xâu người thành chùm cuốc xuống hố [7]
Bừa đầu đấu tố phá nhân luân [8]
Xác thả trôi sông lền váng mỡ [9]
Cắt lưỡi thanh niên, thiêu quốc sử [10]
Xẻ thịt tổ tiên, dâng rợ ăn [11]
Đời nối đời làm thân trâu ngựa [12]
Quá khứ câm, tương lai hầm lửa [13]

Ngạo đắc, trịch thượng, lưỡi cú diều [14]
Đắng cay, hèn nhục, đời ưng khuyển 
Tanh máu ngư dân nồng sóng biển 
Rợn tiếng nông oan sạm sắc cây [15]
Kẻ nắm quyền, oán hận tràn mây 
Người đọc sách, dập vùi liêm sỉ [16]

Ôi dân tộc, khổ đau này đã đủ 
Vì quê hương đã đến lúc lên đường 
Xả thân mình đuốc ngọc sáng âm ty 
Cho xiềng ngục vô minh vỡ nát 
Cả dân tộc nguyện qua bờ giác 
Hóa độ mình chuyển kiếp quỷ ma 
Giải thoát người nhất niệm giác tha 
Cho đất nước thành hoa nghiêm vũ trụ 
Trong sinh tử 
một cành mai vừa nở. 


______________________________________ 

[1]   Dân tộc đang trải qua những tháng ngày sống trong địa ngục 
[2]   Nhớ tới nhận xét về sự ngụy tín dưới chế độ CS của Havel 
[3]   Sự tha hóa về đạo đức của dân tộc dưới chế độ CS 
[4]   Bao nhiêu miếu đền của dân tộc và của các tôn giáo 
        bị phá để rồi xây dựng những đền đài thờ lạy HCM 
[5]   Đối với dân oan và các nhà đấu tranh cho dân chủ 
[6]   Những gì kể trong Tướng Về Hưu là sự thực cho những ai sống ở VN những năm sau 1975 
[7]   Ôi Mậu Thân và Huế 
[8]   Cải cách ruộng đất 
[9]   Các vụ giết hại ở Liên Khu 5 trước 1975 
[10] Không cho thanh niên lên tiếng nói, xuyên tạc che dấu lịch sử đánh Tàu 
[11] Ải Bắc Quan, Thác Bản Giốc và còn nhiều nữa 
[12] Chư hầu của phương bắc 
[13] Không dám nhắc lại quá khứ, vụ công hàm, tương lai là hỏa ngục cho dân tộc 
[14] Nhớ tới Hịch Tướng Sĩ 
[15]‘Bước đường cùng” của nông dân VN 
[16] GS Tương Lai và còn nhiều trí nô khác nữa.
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.