Chuột nào? - Dân Làm Báo

Chuột nào?


(Phụ họa cho bài viết về chuột của Vũ Đông Hà)

Chuột cống, chuột xạ, chuột chù
Chuột nào ám chỉ "Bác Hù" kính yêu?
Chuột nào như củ "thìu biu"
Ba năm không tắm, mùi thiu kinh khùng (*)

Chuột cống có phải Ba Dùng? (**)
Chuột xạ Trọng Lú vừa khùng vừa ngu
Còn lại là con chuột chù
Chuột này, tên của Bác Hù phải không?

Côn an đông như chuột đồng
Đêm đi phá lúa, ngày rong ngoài đàng
Chuột béo nên mỡ màu vàng
Dân chúng thường gọi "bò vàng" chẳng oan.

Chuột nhắt là lũ cộng con
Hùa theo cộng mẹ nước non dâng Tàu
Chuột nhủi là tướng bốn sao
Vàng khè quì lạy bác Mao thiên triều.

Thằng nào mặt mũi quỉ yêu?
Thường ra lệnh sảng... tiêu điều Thủ đô!
Quân nào lính của "Cu Hồ"
Chức là tượng đái, canh đồ chị em?

Nước nào phỉ báng mấy em
Xỏ lá đề chữ Việt Nem hoa hầu? (***)
Tướng nào chuyên đứng cầm chầu
Nâng bi, ôm Hán(g) bán mau sơn hà.

Bộ nào là Bộ Cá tra?
Chết xuống âm phủ làm ma không đầu
Thằng nào quì gối chư hầu
Xin quí còm viết mấy câu trả lời.

Cộng sản là chuột hay dơi?
Dẫu dơi hay chuột, thì đời cũng tiêu!___________________________________________

Ghi chú: (*) , (**) và (***) hiểu theo thơ Bút Tre.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo