Những vần thơ tặng người Chiến binh kiên cường Điếu Cày Nguyễn Văn Hải - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Những vần thơ tặng người Chiến binh kiên cường Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

< A >
Điếu Cày, hẹn ngày gặp lại
Có anh “bộ đội cụ Hồ”
Đồng chí thì ghét, “cựu thù” lại thương?...
Bên ấy xa quê Anh chớ buồn
Bên này quốc nội nhắc Anh luôn
Đây nhà tù lớn ngàn tay vẫy
Gửi cánh chim xa cả Quốc hồn

Giặc đã giăng đồn khắp biển đông
Một bầy Chiêu Thống bán non sông
Nam nữ “bất tri vong quốc hận”
Nước loạn, dân tàn có biết không?

Họ đẩy Anh vào xứ Tự do
Thì xây nơi ấy “An toàn khu” (*)
Nội ngoại giáp công cùng gắng sức
Khôi phục giang sơn, hết hận thù

Độc tài, bán nước dẫu mưu gian
Phi nghĩa, gian hùng quyết phải tan
Non nước thanh bình, 
xum họp nhé
Nước mắt tương phùng 
sẽ chứa chan...

(ngày Điều Cày bị trục xuất sang Hoa Kỳ)

21-10-2014

(*) Trước đây, cuộc chiến đấu trong lòng địch cần tách ra một An toàn khu ATK để bảo toàn lực lượng, tránh địch khủng bố để tiếp tục cuộc chiến đấu.

========================= 

Nhân vụ án “Súng Hoa cải” Tiên Lãng nhớ “Ba-zô-ca” Điếu Cày 

BÀI CA SAY THUỐC LÀO 

(Điếu cày Sàigòn gọi thuốc lào Tiên Lãng) 

Thuốc lào Tiên Lãng khói bay [1] 
Giữa mùa “hoa cải”, “Điếu Cày” gọi sang 
Ba-zô-ca [2] đã sẵn sàng 
Rít lên mồi lửa, Thiên đàng cũng... siêu! 

Tháng 2-2012

[1] Tiên lãng nổi tiếng về Thuốc lào 
[2] Dân nghiện thuốc lào vẫn gọi chiếc điếu cày là Ba-zô-ca, tên một loại súng moóc-chi-ê tự tạo.

========================= 

Bài ca Điếu Cày

Điếu Cày ơi Điếu Cày 
Nghĩa khí, lòng ta say! 
Lũ vua quan bán nước 
Bắt anh dâng quan thày.

Lũ trốn nợ nhân dân 
Vu anh tội trốn thuế 
Nội xâm còn yên ghế 
Đất nước còn đắng cay!

Chim ơi đừng hót nữa 
Anh ra tòa hôm nay 
Bản Giốc, Hoàng Sa gọi 
Sá chi thân tù đày?

Một người vào ngục thất 
Triệu người tay tiếp tay 
Quốc hồn căng ngực trẻ 
Vang bài ca Điếu Cày!

Ngày Anh ra tòa 10/9/2008


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.