Thế này 'nà' thế nào?! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Thế này 'nà' thế nào?!

< A >
Tú Hoa (Danlambao) - Vào ngày 24 tháng Tư năm nay, tức là trước sáu ngày Hà Nội long trọng tổ chức ăn mừng 40 năm chiến thắng 30 tháng Tư sau khi xé bỏ cam kết hòa bình trong Hiệp Định Paris 1973, tấn công bức tử Việt Nam Cộng Hòa bằng vũ lực, thì tại thành phố Bandung, Indonexia, có tổ chức Hội Nghị Á Phi với sự tham dự hơn một trăm nguyên thủ của các quốc gia, có cả Chủ Tịch Trương Tấn Sang của Cộng Sản Hà Nội tham dự. Tại Hội Nghị này, ban Tổ Chức lại treo LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa ngay hàng thẳng lối cùng các lá cờ của các quốc gia khác.

Ban Tổ Chức Hội Nghị mần ăn cái kiểu gì mà "lọa" thế?! Tại sao lại đi treo cờ của một chính thể, một quốc gia được coi là không tồn tại 40 năm một cách công khai trong Hội Nghị như thế nhể?

Điều đáng nói là Bộ Ngoại Giao của Cộng Sản Hà Nội lại không lên tiếng phản đối về việc treo cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa như thế. Chỉ có điều, hình chụp báo chí trong nước bị cắt đi.


Ông Hà Như Ngọc, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Cộng Sản Hà Nội được phỏng vấn đăng trên "Quân Đôi Nhân Dân Online" tuyên bố như sau: "Với việc thông qua 10 nguyên tắc Băng-đung, hội nghị đã có đóng góp to lớn vào việc xây dựng những quy tắc ứng xử chung trong quan hệ giữa các quốc gia, trong đó có những nguyên tắc rất quan trọng như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không xâm lược hoặc đe dọa xâm lược hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc."

Hà Thứ Trưởng phát biểu như thế thì chẳng lẽ nào lại đi chê bai hành động dùng vũ lực của Cộng Sản Hà Nội, xé bỏ mọi cam kết hòa bình tại Paris năm 1973, tấn công có cả xe tăng T54 do Liên Xô viện trợ ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, bức tử Việt Nam Cộng Hòa đã thực thi đúng mọi cam kết của Hiệp Định? 

Riêng trong bài phát biểu của chủ tịch Sang tại Hội Nghị, ông cũng nhấn mạnh sự phản đối sử dụng vũ lực, trích nguyên văn như sau: "Việt Nam cho rằng hai châu lục chúng ta cần tăng cường hợp tác để tạo dựng và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh-điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. Do đó, chúng ta cần tuyệt đối tuân thủ 10 nguyên tắc Bandung mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là “tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, “không xâm lược, đe dọa xâm lược và sử dụng vũ lực”, “giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc”, thúc đẩy các lợi ích chung..."

Như vậy, dựa trên phát biểu của chủ tịch Sang, vì Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể chính trị có giá trị PHÁP LÝ trước quốc tế, tới nay VẪN CÒN ĐƯỢC TREO CỜ TẠI HỘI NGHỊ thì chủ tịch Sang giải thích thế nào trước hội nghị về sự sử dụng vũ lực thôn tính Việt Nam Cộng Hòa của Cộng Sản Hà Nội, vào ngày 30 tháng Tư?

Sau đây là mười điểm tuyên bố của Hội Nghị Bandung tổ chức lần đầu vào 24 tháng Tư 1955:

1. Tôn trọng các quyền cơ bản của con người theo các nguyên tắc của Hiến chương (nhân quyền) của Liên Hợp Quốc

2. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.

3. Công nhận sự bình đẳng của tất cả các chủng tộc và sự bình đẳng giữa các nước lớn và nhỏ

4. Không được có những can thiệp hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

5. Tôn trọng quyền của mỗi quốc gia để bảo vệ chính mình, đơn lẻ hoặc tập thể, phù hợp với các điều lệ của Liên Hiệp Quốc.

6. 
(A) Bỏ phiếu chống cho việc sử dụng các thỏa thuận quốc phòng tập thể để phục vụ bất cứ lợi ích cụ thể của các cường quốc lớn.

(B) Bỏ phiếu chống cho bất kỳ quốc gia nào cố tình gây những áp lực lên các nước khác .

7. Không được đe dọa xâm lược hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia.

8. Giải quyết tất cả các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, chẳng hạn như thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc giải quyết tư pháp cũng như các biện pháp hòa bình khác mà các bên liên quan điều đồng thuận, phù hợp với các điều lệ của Liên Hiệp Quốc.

9. Xúc tiến các lợi ích và hợp tác lẫn nhau.

10. Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và công lý.

Chế độ Cộng Sản Hà Nội mà Chủ Tịch Sang đại diện có bao giờ thực hiện mười điểm cam kết của Hội nghị Bandung chưa mà đọc diễn văn suông sẽ xôm tụ lừa phỉnh trơn tru thể!

Hãy lấy hai điểm đầu tiên từ mười điểm nêu trên làm "thí điểm" để xem xét Cộng Sản Hà Nội thực thi mười điểm ra sao:

Điểm 1. Tôn trọng các quyền cơ bản của con người theo các nguyên tắc của Hiến chương (Nhân quyền) của Liên Hợp Quốc: 


Thành tích tôn trọng nhân quyền của Cộng Sản Việt Nam sáng chói làm năm châu phải rùng mình

Điểm 2. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.


Xâm lược Việt Nam Cộng Hòa bằng vũ lực là thành tích rất là sáng chói của sự cam kết tôn trong chủ quyền của Cộng Sản Hà Nội theo điểm 2 tại Hội Nghị Bandung tháng Tư 1955

Giá trị về CHỮ TÍN trong lời nói của chính phủ trên trường ngoại giao vô cùng quan trọng. Nếu không có giá trị này, thì bài phát biểu của chủ tịch Sang chỉ cố tình làm mất thời giờ của các nguyên thủ trong Hội Nghị. Nói mà chẳng ai tin thì nói làm gì! Chân lý đơn giản xưa nay vẫn thế !

Chủ Tịch Sang còn phát biểu tiếp tại Hội Nghị như sau: "Chúng tôi kiên trì chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm đạt được “bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).””

Các quốc gia trong Hội Nghị chắc sẽ trố mắt nhìn Chủ Tịch Sang, đại diện cho một chính thể chính trị chuyên môn xé bỏ cam kết, lừa đảo mà nay tuyên bố... cam kết tuân thủ các nguyên tắc công ước quốc tế thì quốc nhà nào trong nghị sẽ tin đây? 

Và đương nhiên, Việt Nam sẽ lấy tư cách gì mà trách cứ Trung Quốc khi Trung Quốc vi phạm luật biển vì Trung Quốc sẽ nhắc lại chuyện năm xưa, Cộng Sản Hà Nội vi phạm hiệp định Paris 1973, giấy trắng mực đem hẳn hòi? Mình vi phạm bất tín khi cam kết thì bây giờ ai tặng chữ tín cam kết lại cho mình? 

Điều quan trọng hơn hết, tại sao Chủ Tịch Sang lại không dám phản đối mạnh mẽ Ban Tổ Chức Hội Nghị khi thấy cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa treo công khai, bỏ đi ra ngoài Hội Nghị. Tại sao mà ông vẩn muối mặt ngồi lì, phát biểu ba lăng nhăng thế!

Hay là, cờ Vàng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa được treo lên như thế, tuy vẫn tồn tại về mặt PHÁP LÝ trước quốc tế nhưng không có người đại diện... nên Chủ Tịch Sang ta chơi..."sang" …nàm nuôn.... đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa?

24/05/2015


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.