Công viên dê xồm - Dân Làm Báo

Công viên dê xồm

Tư nghèo (Danlambao) - Sau màn quốc táng quốc nhục, cờ rủ cờ rê để thương cha thương một thương ông thương mười đối với Fidel Castro, các quan chức con hoang lại đang râm rang chôm tiền thuế của dân để rút ruột một dự án gọi là công viên dê xồm.

Dự án xây-và-phá công viên này được đề xuất bởi Nguyễn Văn Hùng, bí thư đảng cộng tại Quảng Trị, nơi mà tên cha căng chú kiết FD đã đến ủng hộ cho những kẻ cũng mang dòng máu đỏ da vàng đang tàn sát người anh em cùng máu mủ của mình qua cái "sự nghiệp" đánh cho hộc máu đồng bào miền Nam.

Tháng 9, năm 1973 sau khi xé bỏ hiệp định Paris và tấn công giết chóc binh lính lẫn dân lành miền Nam Việt Nam, cộng sản Bắc Việt đã mời tên râu xồm này đến Quảng Trị, phì phà xì gà, đứng trên xe tăng giữa những hoang tàn, đổ nát, thê lương xác người, gây ra bởi tập đoàn cộng sản đánh thuê Hà Nội -  ta đánh là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Sô.

Mặc dù gọi là "đề xuất" để được Ban Bí thư đảng thông qua nhưng Nguyễn Văn Hùng đã cho biết đám con hoang đã "giải phóng mặt bằng" và sẽ khởi công công trình công viên dê xồm này ngay trong năm nay.

Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn con hoang có nhiều công viên dê xồm. Công viên dành cho Hồ Chí Minh còn trinh nhưng nhiều gái, dành cho Lê Nin chia tay cuộc đời, sự nghiệp Cắt Mạng vì bệnh Giang Mai. Và bây giờ đến phiên Fidel Castro. Cả ba tên, tên nào cũng râu ria, cũng dê cụ đúng với truyền thống cách mạng và bản chất lãnh tụ cộng sản: anh hùng giải phóng gái tơ.

30.11.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo