Đôi điều thỏ thẻ với đồng chí ma dzê in Xuân Phúc về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ma dzê in Việt Nam - Dân Làm Báo

Đôi điều thỏ thẻ với đồng chí ma dzê in Xuân Phúc về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ma dzê in Việt Nam

Tư Nghèo (Danlambao) - Nghe một cha nội cộng sản phá giỏi - hoại hăng nói chuyện xây với dựng văn hóa thì chỉ có nước đi bán lúa giống. Đằng này lại là cha nội ma dzê in ngắt nghẻo cái đầu, đứng đầu cái băng đảng chú phỉnh phá nhiều xây ít thì nghe chả lúa cũng không có mà ăn. Thử nghe đồng chí Phúc nhà ta nói cái gì...

Mở đầu:

"Người ta thường nói để cạnh tranh thành công trên thương trường thì sự khác biệt là rất quan trọng. Hai doanh nghiệp có thể cùng sản xuất ra một loại sản phẩm, có công nghệ giống hệt nhau nhưng khách hàng sẽ chọn mua sản phẩm từ doanh nghiệp này mà không mua của doanh nghiệp kia." (*)

Đúng quá! Nhưng thưa mụ nội đồng chí, vậy làm sao cái đất nước khốn nạn này nó không có 2 hoặc 3, hoặc nhiều nhiều cái thương hiệu đảng phái trên cái thương trường chính trị cho hơn 90 triệu khách hàng nó nhờ, nó chọn, nó mua đứa này, nó tẩy chay đứa kia?

Rồi, ngắt nghẽo đầu niễng, đồng chí tưởng thú nói tiếp:

"...Văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của thương hiệu, là yếu tố khác biệt bền vững của doanh nghiệp. Một thương hiệu tốt không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản của quốc gia. Mọi quốc gia đều ra sức bảo vệ những thương hiệu của mình." 

Sao mà màu mè, lung tung và tào lào cho nó hoành tráng ảo quá vậy cha nội! Tiệm phở ngon, rẻ thì người ta xếp hàng ăn. Sạch, tiếp đãi nồng nhiệt thì mỗi ngày chạy tới ăn 2 lần, lần 2 tô. Linh hồn cái giống gì! Rồi còn cái vụ "không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản của quốc gia". Bộ cái gì đảng cũng muốn chôm, nhà nước cũng muốn chĩa sao đây. Có cái công ty quần lót đàn bà với thương hiệu ma dzê in xúc phân rất thơm tho nè, muốn giành lấy làm tài sản "quốc gia" (hay của đảng, của nhà nước cộng sản) không?

Rồi lại tiếp:

"...Chính phủ kiến tạo ngày nay rất quan tâm đến chủ đề văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân..." 

Lại cái mửng văn hóa, đạo đức của một tập đoàn "đánh chuột sợ vỡ bình", "chống tham nhũng khó vì ta tự đánh vào ta"... Văn hóa và đạo đức đến từ cửa miệng của kẻ lãnh đạo trong một bầy đàn như thế thì chẳng khác gì nghe một tên hiếp dâm hay chơi chạy theo truyền thống Hồ Dâm Dật giảng dạy văn hóa tôn trọng đàn bà!

Và trong phần kết luận của chú Phỉnh:

"Cuối cùng tôi xin chia sẻ với các đồng chí và cộng đồng doanh nghiệp một quan điểm đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 06/NQ-TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành: “Xây dựng văn hóa trong kinh tế; khai thác hiệu quả khía cạnh kinh tế của văn hóa, nâng cao giá trị văn hóa trong các sản phẩm mang đặc trưng, đặc sắc của mỗi địa phương".

Tư nghèo tui muốn hỏi đồng chí thủ tướng chú Phỉnh rằng: mấy quần xì líp đàn bà hồng hồng tím tím của công ty tui sản xuất, làm cách gì để nâng cao giá trị văn hóa trong sản phẩm này?

Làm sao hở... cha nội!

10.11.2016_____________________________________Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo