Phỏng vấn Linh mục Phan Văn Lợi về vấn đề Dân oan và nhân quyền - Dân Làm Báo

Phỏng vấn Linh mục Phan Văn Lợi về vấn đề Dân oan và nhân quyền

Trần Quang Thành (Danlambao) - Ở Việt Nam, nhà nước cộng sản đã dùng chuyên chính vô sản để cai trị đất nước. Quyền lực, sở hữu và tư tưởng là phương tiện để cai trị dân. Họ độc quyền sở hữu tài nguyên, đất đai để các nhóm quyền lực, quyền lợi thao túng, tước đoạt làm giàu và trở thành tư bản đỏ.

Ở Việt Nam không chỉ có tranh chấp đất đai mà nổi bật là cuộc tranh đấu giành lại quyền sở hữu đất đai, tài nguyên đang bị đảng và nhà nước độc tài toàn trị tước đoạt. Trong cuộc tranh đấu kéo dài suốt mấy chục năm qua đã nổi lên lực lượng dân oan: Dân oan đi tranh đấu về sở hữu đất đai, tài nguyên; dân oan đi tố cáo các quan chức tham nhũng, những vụ án oan sai; dân oan đi đấu tranh đòi nhân quyền, tự do, dân chủ v.v...

Từ thành phố Huế, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề “Dân oan phải chăng không tranh đấu cho nhân quyền?!”.

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe.


-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo