Người dân kéo đến UBND - Hà Tĩnh kiện Formosa - Dân Làm Báo

Người dân kéo đến UBND - Hà Tĩnh kiện Formosa

Phóng viên Phong trào Lao Động Việt - Sáng ngày 22.11.2016, lúc 8 giờ sáng hơn 100 ngư dân đại diện cho hơn 400 hộ tại giáo xứ Cửa Sót đã cùng 2 cha Phero Trần Phúc Chính và cha Phero Trần Phúc Cai đồng hành đến trước cửa UBND tỉnh Hà Tình để nộp đơn kiện Formosa gây thảm họa môi trường 4 tỉnh miền Trung.
Theo quyết định số 1080 của Chính Phủ việc bồi thường chỉ giới hạn trong 6 tháng (04-10 /2016), nhưng hiện nay các cơ quan truyền thông và các chuyên gia về môi trường trong nước và quốc tế có cảnh báo về việc dùng cá bị nhiễm độc có đến hơn 100 loài cá chưa được sử dụng. Ngư dân 4 tỉnh miền Trung đang khốn đốn! Từ người làm muối, đánh bắt cá và các ngành nghề, dịch vụ có liên quan đến biển bị nhiễm độc.

Mặc dù việc chính phủ có quyết định bồi thường thiệt hại cho người dân trong 6 tháng, nhưng thỏa đáng chưa? bởi biển hiện nay vẫn chưa sạch thì ngư dân sẽ sống ra sao khi thảm họa còn kéo dài hàng chục năm nữa?

Hiện nay tỷ lệ người dân được nhận tiền bồi thường còn rất ít và luôn bị các địa phương cấp dưới tìm cách trì hoãn, gây khó khăn, sách nhiễu...PTLĐV - tại Hà Tĩnh


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo