Giáng Sinh 2016 và thảm họa Formosa tại Việt Nam - Dân Làm Báo

Giáng Sinh 2016 và thảm họa Formosa tại Việt NamPaulus Lê Sơn - Thảm họa Formosa và Lũ lụt cùng xả lũ thủy điện được tái hiện qua hang đá Giáng Sinh 2016 tại các Giáo xứ ở Việt Nam. Nhắc nhớ mọi người có trách nhiệm chung phải ra sức bảo vệ môi trường sống của Việt Nam tốt hơn.-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo