Hội nghị của những con bò học tập những điều từ các con heo - Dân Làm Báo

Hội nghị của những con bò học tập những điều từ các con heo

Người quan sát (Danlambao) - Vào sáng ngày 20 tháng 12, một hội nghị đặc biệt được diễn ra. Tham dự là 800 con bò lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện cho đội ngủ (dấu hỏi) trí ngủ, văn nô nghệ sỉ (dấu hỏi) thuộc các vùng phía bắc biết lý luận như bò. Đám bò này bỏ chuồng ra đi học hỏi cái gì?

Chúng tụ tập cùng nhau để học tập, quán triệt những gì mà đám heo đã eng éc rùm beng ở chuồng lợn Ba Đình và được dán nhãn bằng hàng chữ mỹ miều sau đó: "Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng".

Nội dung mà đàn bò tập trung học hỏi lại là những thói hư tật xấu của bầy heo: "Nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ..."

Chắc chắn sau lần học tập này, những con bò phóng viên sẽ bẻ ngòi viết cho cong thêm nhằm thực hiện sứ mạng của những con bò nhà báo cắt mạng chân chính, các văn nô nghệ sỉ sẽ còng lưng hơn để làm tròn sứ mạng bưng bô đầy cám và đám trí ngủ sẽ tiếp tục nhắm mắt mở đường cho trí tệ của hơn 90 triệu người đi theo bóng tối của đảng.

21.12.2016__________________________

Tham khảo:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo