Gần 300 hộ tiểu thương tại chợ Tân Hiệp, Kiên Giang bị nhà cầm quyền đàn áp! - Dân Làm Báo

Gần 300 hộ tiểu thương tại chợ Tân Hiệp, Kiên Giang bị nhà cầm quyền đàn áp!Huy Minh - Sáng ngày 10/01/2017 hơn 400 công an cơ động và sắc phục của huyện Tân Hiệp, Kiên Giang đàn áp bà con tiểu thương chợ Tân Hiệp.

Nhà cầm quyền đã buộc gần 300 hộ tiểu thương phải di dời trong những ngày cuối năm khi các tiểu thương phải bỏ vốn liếng cho phiên chợ tết, đây có phải sự tính toán vô nhân đạo của nhà cầm quyền! Ai được lợi trong việc di dời chợ Tân Hiệp?

Nhiều người dân bức xúc dùng máy điện thoại ghi lại cuộc đàn áp đều bị bắt, bị đánh đập!Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo