Hãy cùng nắm tay làm lên Lịch Sử - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Hãy cùng nắm tay làm lên Lịch Sử

< A >
Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Ngày đầu năm mới xin phép được lạm bàn về vấn đề các đảng phái trong và ngoài nước đang đấu tranh cho một VN thay da đổi thịt từ trước tới nay. Hiện nay chúng ta không phải là không có những đảng phái Chính Trị, không phải không có những đoàn thể yêu nước yêu quê hương, ngặt nỗi chúng ta chưa biết kết hợp lại cùng nhau dở trang sử mới, mà chỉ biết mạnh đảng nào đảng đó hành động, mạng cá nhân nào cá nhân đó tự phát, đánh theo kiểu du kích nhỏ lẻ, nên tất cả đều thất bại vì con số quá nhỏ.

Khi một bó đũa chụm lại thì muốn bẻ gãy cũng rất khó khăn, có khi dùng hết sức chưa biết đã bẻ gãy được không, nhưng xé lẻ ra từng chiếc thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị bẻ gãy.

Hiện tình đất nước đang lâm nguy, nhưng những đảng phái, những hội đoàn kể cả các tôn giáo chưa biết áp dụng phương thức cùng nắm tay nhau lại để đánh một trận sống còn với chế độ CS vô nhân bất nghĩa này một lần cho chúng theo hầu Maclemao của chúng.

Có những đảng khối hội đoàn như đảng Việt Tân, khối 8406, Thủ Tướng tự nhận Đào Minh Quân, Trần Dần, công đoàn Lao Động tự do, hội đồng Liên Tôn v. v.. Dù được công nhận hay không được công nhận nhưng họ không biết tận dụng phương thức đoàn kết đồng lòng, chung tay lật chế độ nô cộng hiện nay, cứ để chúng rỉa từ từ từng đám nhỏ, bắt cóc từng người. Thí dụ như vụ Chùa Liên Trì quận 2 Sài gòn do Hòa Thượng Thích Không Tánh trụ trì, nếu mọi phật tử trong giáo hội Phật Giáo đồng thanh đứng lên giữ Chùa không cho bọn chúng phá thì chúng chịu phép vì không đủ quân để đàn áp.

Quý vị lãnh đạo tôn giáo nhất là Công Giáo nếu đồng lòng lên tiếng thì có lẽ bọn CS sẽ không thể làm mưa làm gió như vụ Thái Hòa, Tam Tòa, Đồng Chiêm v.v...
Chúng ta đã nhẫn nhịn lâu quá 41 năm rồi còn gì, chúng ta đã để đám tay sai cho Quốc Tế CS ngồi trên đầu trên cổ 90 triệu Dân, bắt mọi người phải phục tùng cho chúng từ khi đảng chúng ra đời đến nay, chúng ta đã còng xương sống làm è cổ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để cá nhân lãnh đạo của chúng ngồi mát ăn bát vàng, vơ vét mọi tài nguyên, tài sản của chúng ta để gởi ra ngoại quốc.

Chúng ta vẫn im lặng thờ ơ cho chúng rước giặc vào trong nhà, đã mở rộng cánh cổng cho hàng hóa độc hại chui qua cửa khẩu tuồn vào VN, từng ngày, từng giờ giết chết người VN để chúng dễ bề đồng hóa sau năm 2020 tới đây.

Chúng ta có miệng mà không dám nói, có sức mạnh của toàn dân mà chúng ta không sử dụng, tại sao vậy?Vì chúng ta chưa biết tân dụng đoàn kết là sức mạnh để đánh đổ bọn chúng.

Hãy phát động phong trào kêu gọi tất cả 90 triệu người Dân trong nước cùng đồng tâm hiệp lực đứng lên lật đổ chế độ CSVN. Không lẽ 90 triệu Dân mà cúi đầu chịu cái bọn phản bội tiền nhân bán nước cho giặc, dẫn dắt tới bước đường nô lệ mai sau hay sao...


Cánh Dù lộng gió
danlambaovn.blogspot.com
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.