Lú: vận hội thì đầu năm nào cũng có, cuối năm nào cũng tiêu!!! - Dân Làm Báo

Lú: vận hội thì đầu năm nào cũng có, cuối năm nào cũng tiêu!!!


Đúng là vận hội thì lúc nào cũng mở ra cho đất nước Việt Nam nhưng cuối cùng nó bị đóng thùng trôi sông bởi tập đoàn của Lú, một tập đoàn không bao giờ biết khai thác vận hội cho sự vươn lên của đất nước mà chỉ chú tâm phá hoại để dân tộc xuống hố cả lũ.

Trả lời màn phỏng vấn do Lú chỉ đạo và chủ đạo với câu hỏi: "Xin Tổng Bí thư có thể đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật nhất trong năm vừa qua?"

Tổng lú phang ngay thành quả lớn nhất là cái đại hội giành ghế của đảng chúng. Thành quả của đất nước đi ra chỗ khác mà xếp hàng, phải là thành quả đâm chém nhau của đồng chí rận tranh nhau sự nghiệp hút máu người dân.

Sau khi tự sướng về những con số tăng trưởng GPD dưới chỉ tiêu, ngành du lịch thăm 4 vùng biển cá chết "gia tăng", đời sống nhân dân được "cải thiện", đất nước thanh bình vì đảng chúng cương quyết bám ghế, bám bờ nhưng kệ cha biển đảo bị cướp, tổng bí lú gáy rằng:

"Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan được, còn nhiều khó khăn thách thức, chúng ta không chủ quan, say sưa với thắng lợi, nhưng chúng ta rất vui mừng và tự hào những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, một trong những năm có ấn tượng phát triển tốt, không khí đón xuân có khí thế, cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc, nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đó là cái rất sâu xa không ai có thể đong đo đếm được."

Đúng là không thể say sưa vì con ruồi Trịnh Xuân Thanh vẫn bay bổng, bè lũ đồng chí nhưng không là đồng bọn của Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng vẫn còn đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc để đấu đá nhau, và cái sâu xa không ai có thể đong đo đếm được là tài sản của toàn bộ lũ cướp trung ương đảng và bộ chính trị của loài sản.

Năm 2017 mở ra. Vận hội của đất nước vẫn sẽ tối như đêm ba mươi. Vận hội nếu có chỉ là vận hội của Lú:

- Làm sao để cha Tập luôn hài lòng, hài lòng hơn nữa với 15 văn kiện hoàn toàn thần phục Bắc Kinh vừa mới được cha Tập viết ra và đưa cho ký.

- Làm sao tranh quyền đoạt ghế, truy cùng đuổi tận đám tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng thành công để không bị phải nhường ngai đỏ cho Đinh Thế Huynh.

Muốn vậy thì tập trung của đảng cướp phải là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nỗ lực này chắc chắn sẽ thất bại vì có bao giờ kẻ cướp loại trừ được nạn cướp bóc, tên hiếp người loại bỏ được vấn nạn hãm hiếp kinh niên!?

28.01.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo