Thuế môi trường: trong 5 năm, đảng và nhà nước đã "bỏ túi" hơn 52 ngàn tỉ đồng - Dân Làm Báo

Thuế môi trường: trong 5 năm, đảng và nhà nước đã "bỏ túi" hơn 52 ngàn tỉ đồng


CTV Danlambao - Dự thảo sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường cho thấy đảng và nhà nước CSVN đã nâng cấp thủ đoạn hút máu người dân đến tận cùng. Nhìn vào những con số thu chi trong suốt 5 năm qua và mức thuế dự trù mới, số tiền của dân chảy vào túi tập đoàn cai trị ngày càng gia tăng.

Kể từ năm 2012 đến 2016, người dân đã phải đóng thuế bảo vệ môi trường tổng cộng là 104.055 tỉ đồng. Ngược lại nhà nước cộng sản đã chi ra cho 5 năm qua là 51.690 tỉ.


Đây là thống kê của Bộ Tài chánh. Con số thật sự về thu còn có thể lớn hơn và chi còn có thể nhỏ hơn theo bản chất lúc nào cũng thiếu minh bạch, và tích cách ăn nhiều khai ít - truyền thống của một tập đoàn mà chính họ tự thú nhận là một bộ phận không nhỏ đã thoái hoá và tham nhũng.

Nhìn vào bảng chi thu này chúng ta thấy:

- Tổng số chi ra ít hơn thu vào là 52.365 tỉ. Tức là đảng và nhà nước đã bỏ vào túi hơn một nửa tiền dân đóng góp.

- Mỗi năm số chi cứ ít hơn số thu nhưng mỗi năm thay vì gia tăng bảo vệ môi trường hoặc giảm thuế môi trường (vì xài không hết), các quan lại gia tăng thuế. 

- Cuối năm 2014, tổng thu của năm là 11.970 tỉ đồng, tổng chi là 10.000 tỉ đồng. Mặc dù xài không hết, thay vì giảm thuế năm sau thì nhà nước lại thu nhảy vọt gần đến gấp 3 lần: 27.020 tỉ cho năm 2015. Và năm 2015 này nhà nước chi ra bao nhiêu? Cũng chỉ hơn năm 2014 một chút.

- Đến năm 2016, tổng số thu lại nhảy vọt gần gấp 4 lần so với năm 2014.

Bước sang năm 2017, như là... ăn chưa đủ, tập đoàn cai trị đã tiếp tục muốn tăng thuế. Giá cả xăng dầu đã cao bây giờ lại chồng thêm mức thuế cao nhất có thể áp dụng được để móc túi người dân: 8.000 đồng được đánh vào 1 lít xăng.

Theo giải thích của bộ Tài chính thì việc điều chỉnh khung giá thuế bảo vệ môi trường với xăng là cần thiết để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, nhìn vào những con số biết nói, chúng ta thấy rõ việc điều chỉnh là để phù hợp với nhu cầu ăn cướp ngày càng gia tăng và trắng trợn của tập đoàn cai trị CSVN.

17.01.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo