Lưới thép Formosa - Dân Làm Báo

Lưới thép Formosa

Trọng đã kéo kẽm gai vào Vũng Áng
Theo yêu cầu bảo vệ Formosa
Môi trường sống giờ sinh ly tử biệt
Đất nước này đâu còn thuộc về ta?

Rào kẽm gai như đâm vào cuống họng
Xuyên yết hầu của 4 tỉnh Miền Trung
Chiếc đòn gánh quẩy Miền Nam, Miền Bắc
Nếu không còn coi như mất giang sơn

Nhà máy thép trá hàng nay lộ diện
Hiện nguyên hình là chốt Chệt tiền tiêu
Đang mọc rễ trở thành khu tự trị
Người Việt Nam cấm bén mảng đến gần

Về Vũng Áng như chui vào trong rọ
Khói mù trời mờ mịt cả tương lai
Biển sóng vỗ của bàn tay thần chết
Công an be bờ như ruồi, quạ, kên kên

Đi về đâu hỡi 4 tỉnh Miền Trung
Hàng rào thép Formosa trước mặt
Nếu không tiến còn quay lùi là chết
Chẳng lẽ bám bờ cạp đất mà ăn

Mai mốt đây cháu con ta sẽ hỏi
Sao đất nước mình sinh toàn lũ quái thai
Chân có đó lại đi bằng đầu gối
Cổ gắn bản lề được điều khiển từ xa

10.03.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo