Người dân Sài Gòn yêu cầu phải đóng cửa Formosa sau một năm thảm họa - Dân Làm Báo

Người dân Sài Gòn yêu cầu phải đóng cửa Formosa sau một năm thảm họa

Paulus Lê Sơn (Danlambao) - 06.04.2017 kỷ niệm một năm thảm họa Formosa gây ra tại biển miền Trung, người dân Sài Gòn chia sẻ những nỗi đau mà nhân dân miền Trung phải gánh chịu đồng thời kiên quyết yêu cầu Formosa phải đóng cửa và rời khỏi Việt Nam.-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo