Niềm tin! Ôi niềm tin! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Niềm tin! Ôi niềm tin!

< A >
Niềm tin! Ôi niềm tin!
Chắc hẳn:
Kẻ thù phương xa chỉ mong có thế
Rằng người Việt hãy yên lòng vững dạ với niềm tin
Rằng truyền thống kiêu hùng và hào khí của tổ tiên
Đủ giữ vững sơn hà ngăn bước quân xâm lược

Niềm tin! Ôi niềm tin!
Chắc hẳn:
Kẻ thù cạnh ta cũng chỉ mong có thế
Rằng dân Việt cứ ung dung tự tại với niềm tin
Rằng lịch sử bốn ngàn năm văn hiến uy nghiêm
Sừng sững mãi trước bá quyền phương Bắc

Niềm tin! Ôi niềm tin!
Chắc chắn:
Kẻ thù trong ta càng ra sức tuyên truyền
Rằng toàn dân hãy u mê sùng bái với niềm tin
Rằng hơn tám mươi năm "Đời ta ơn đảng"
Đuổi giặc chạy đi chứ đâu rước giặc vào nhà!

Niềm tin! Ôi niềm tin!
Chưa bao giờ niềm tin lại thịnh hành đến thế
Được củng cố chắc bền và nhắc nhở luôn luôn
Như cơm áo hàng ngày, như quán tính tự nhiên
Không cần hoài nghi, không cần thắc mắc

Niềm tin! Ôi niềm tin!
Huyễn hoặc dân tộc này!
Niềm tin! Ôi niềm tin!
Cột chân và trói tay!
Niềm tin! Ôi niềm tin!
Đầu độc chết từng ngày!

Đúng vậy,
Kẻ thù chúng ta đang cầu mong thế mãi

Cho đến một ngày
Một ngày không xa giặc xộc vào nhà
Một ngày gần thôi tiếng Việt phôi pha
Một ngày than ôi dân Việt đồng hoá
Một ngày đau thương nước Việt nhạt nhoà

Niềm tin! Ôi niềm tin!
Thử hỏi:
Đem truyền thống kiêu hùng ra đủ chống được giặc không?
Dựa vào hào khí cha ông chắc bền vững Tiên Rồng?
Cậy bốn ngàn năm văn hiến có dư thoát vòng nô lệ?
Và đảng đâu rồi? Sao chỉ còn toàn một lũ lông bông?

Niềm tin! Ôi niềm tin!
Luận điệu mê hoặc và ru ngủ
Đưa dân tộc này vào thế thụ động chờ chết
Niềm tin! Ôi niềm tin!
Ảo tưởng mơ hồ để tự trấn an
Làm mất cảnh giác lây lan khắp nước

Các bạn ơi,
Đừng nhắm mắt nghe theo những lời tuyên truyền dối trá
Cũng đừng tự mãn, cả tin, ngây thơ, nhẹ dạ
Rằng với bề dày văn hoá và truyền thống anh hùng
Đất nước dân tộc sẽ chẳng bao giờ biến mất

Hãy tỉnh thức nhìn ra nguy cơ trước mặt
Đảng cướp hèn đang toa rập với Bắc Kinh
Triệt hạ dân ta bằng những nọc độc vô hình
Để áp đặt lại một ngàn năm đau thương nô lệ

Các bạn ơi,
Chỉ niềm tin thôi không bao giờ là đủ
Chúng ta cần hơn những điều mà kẻ thù rất sợ
Đó là:
Ý thức Nhân quyền, Tự do, Dân chủ
Cùng gươm giáo mài và những cánh tay vung!

7/2017

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.