Thông điệp của Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam về việc kết án bà Trần Thị Nga (blogger Thúy Nga). - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Thông điệp của Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam về việc kết án bà Trần Thị Nga (blogger Thúy Nga).

< A >
European Union in Vietnam - Việc kết án tù 9 năm giam đối với bà Trần Thị Nga vào ngày hôm qua sau khi bà biểu đạt ý kiến của mình về các quyền lao động và đất đai một cách ôn hòa đã mâu thuẫn trực tiếp với Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một nước thành viên, trong đó các quyền tự do ý kiến và tự do biểu đạt là những quyền căn bản, không thể thiếu đối với phẩm giá và sự mãn nguyện của mỗi cá nhân, cũng như đã được nêu trong Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam. Sẽ là công bằng nếu bà Trần Thị Nga được trả tự do một cách vô điều kiện.

Quyết định của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam không cho phép các đại diện của Phái đoàn EU cũng như của các đại sứ quán các nước thành viên EU quan sát phiên xét xử đã đặt dấu hỏi về sự minh bạch của quá trình xét xử. 

Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như hợp tác với các cơ quan thẩm quyền nhằm hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền tại đây.”

*

Message by the Head of the Delegation of the European Union to Vietnam on the conviction of Ms. Tran Thi Nga (blogger Thuy Nga).

Yesterday's sentencing of Ms. Tran Thi Nga to 9 years in prison after she peacefully expressed her opinion on labour and land rights, directly contradicts the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which Vietnam is a party. Freedoms of opinion and expression are fundamental rights, indispensable for individual dignity and fulfilment, as also enshrined in Article 25 of the Vietnamese Constitution. It would be just to release unconditionally Ms. Tran Thi Nga.

The decision by the Vietnamese authorities not to allow representatives of the EU Delegation and those of the EU Member States' embassies to observe the trial raises questions as to the transparency of the process. 

The European Union will continue to monitor the Human Rights Situation in Vietnam, and work with the authorities towards improving the human rights situation in the country."

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.