Bản lên tiếng về Dự luật Đơn vị Hành chánh - Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu - Dân Làm Báo

Bản lên tiếng về Dự luật Đơn vị Hành chánh - Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu

Trước vấn đề nghiêm trọng của nhân dân và đất nước, trong nguy cơ tiềm ẩn một cuộc xâm lăng bằng di dân và đồng hóa của Cộng Sản Trung Quốc, Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, GHPGVNTN Hoa Kỳ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, và GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada thiết tha kêu gọi Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, tùy theo khả năng và hoàn cảnh, nhân danh các tổ chức Phật giáo, hoặc nhân danh tư cách là người con Phật đầy đủ Bi-Trí-Dũng, mạnh dạn cất lên tiếng nói của lương tri và công bằng trước những hiểm họa và nguy vong của đất nước...

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo