Đứa nào làm chủ khu? - Dân Làm Báo

Đứa nào làm chủ khu?

Tư nghèo (Danlambao) - Hổm rày bà con mình vừa bức vừa xúc về chuyện đặc khu. Tư tui thì théc méc không biết rồi đây đồng chí mén nào của đẻng ta sẽ được mấy cha nội bên Tàu sắp xếp cho chổng mông vào cái ghế thái thú chủ khu?


Nghe tới đủ tài, đủ đức Tư tui nhớ mẹ nó ngay tới thèng em Đinh La To, chú nhỏ Trịnh Xuân Thanh cùng một đống cán bộ xứng đáng, tài đức dày cộm như độ dài của những năm tù. Nhớ luôn tới cha nội Ba Ếch đang thập thò, rón rén tập làm người tử tế. 

Không tài cao, đức trọng thì sao leo lên được ghế Thủ tướng, Bộ trưởng hở mấy cha? Bộ đẻng ta là đẻng cướp đi cướp chính quyền, cướp ghế sao mấy mẹ?

Vậy mà từ mấy tay tài cao ngang tầm lúc mụ Tư nhà tui ngồi xè, đức đầy ắp như hố xí béc Hồ dại đĩ... mà nước tui có thèng Tàu khựa ngồi xả bùn đỏ ở cái "khu" nóc nhà Tây Nguyên, phọt bậy ở cái "khu" Vũng Áng phọt mô sa. 

Bây giờ tới 3 cái "khu đặc biệt" mà đẻng ta đang biến thành chủ trương bự để biến chúng thành WC madzê in chái na. Đứa nào trong đẻng tài to đức bự của ta sẽ được hân hạnh chui đầu vào mỗi cái "khu đặc biệt" này?

Mụ Tư nghèo đang ngáy lồm cồm bò dậy phán liền: 

- Một là đứa nào nhảy ra bưng bô bảo vệ đặc khu cho đảng nhiều nhất. 

- Hai là đứa nào có khả năng hốt phân, hửi phân và ăn phân Tàu cao nhất. 

- Ba là đứa nào trong tương lai có "tài" có "đức" để biến toàn thể Việt Nam thành một "đặc khu" nồng nàn phân Tàu. 

Phán xong mụ ngáy tiếp. Để lại giang san một gánh phân Tàu cho Tư tui!

08.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo