Văn hoá chui hang Pắc Bó 16 vàng 4 tốt - Dân Làm Báo

Văn hoá chui hang Pắc Bó 16 vàng 4 tốt

Bấm luật đặc khu là bấm vào tử huyệt
Việt Nam bầm mình tê liệt tứ chi
Giao mạng sống cho Sơn Đông mãi võ
Hải Thượng Lãn Ông sống lại cũng qui hàng
99 năm xẻ nghé tan đàn
Còn đâu nữa Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc!
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo