Đứng lên đáp lời Sông Núi - Dân Làm Báo

Đứng lên đáp lời Sông Núi


Tưởng gần như chết lịm
Hôm nay đã hồi sinh!
Từng đoàn người cuồn cuộn
Vẽ trang sử nước mình

Trước bạo quyền bán nước
“Tôi không thể lặng thinh!”
Như hồn thiêng sông núi
Thổi vào trái tim lành

Ngày hôm nay bùng dậy
Tương lai vào tay mình
Nói với đời con cháu:
“Ông, cha sẽ hy sinh!”

11.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo