Cự chuồn - Dân Làm Báo

Cự chuồn


Đây bản mặt của thằng Võ Kim Cự
Tay hắn cầm hộ chiếu lá phong xanh
Đang chuẩn bị mở đường máu thoát thân
Chuồn sang xứ Canada dãy chết

Võ Kim Cự nguyên bí thư Hà Tĩnh
Đại biểu nhân dân của Quốc Hội bù nhìn
Đầu với đuôi không dài hơn 1 thước
Bụng thè lè mặt thộn giống loài heo

Được ân sủng từ Formosa chia chác
Cự no cành hơn cà cưỡng tham ăn
Giờ vỗ cánh đi tìm phương trời mới
Giao quê hương đất nước lại cho Tàu

Từ đầy tớ nước cộng hoà xã nghĩa
Qua xứ người Cự là chột làm vua
Tiền tham nhũng tiêu xài sang hậu kiếp
Cũng không vơi lại đầy ắp tiền lời

Chào tạm biệt đám dân đen ở lại
Cự bây giờ Cự phách chẵng thua ai
Đố thằng nào dám đụng đến chân tao
Thách đố cả thằng già tên Trọng lú


Babui


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo