Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng - Dân Làm Báo

Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng


Dan díu với 16 chữ vàng 4 tốt
Đảng Ba Đình đang dạ chửa mang thai
Nhân dân bảo đảng hiến thân bán nước
Đảng đổ thừa Ngân cho Tập hấp diêm

Bác sĩ sản của Thành Đô chẩn đoán
Thai di truyền luật dị tật bẩm sinh
Luật An Ninh Mạng cấm tự do ngôn luận
Luật Đặc Khu bán Tổ Quốc cho Tàu

Dân phẫn nộ đòi phá thai đốt luật
Tập Cận Bình ra lệnh phải cưu mang
Trọng quỳ gối lạy tế sao bố Tập
Trấn áp biểu tình xin phụng dưỡng quái thai

Luật Đặc Khu dính chung An Ninh Mạng
Như Tập Cận Bình ôm Nguyễn Thị Kim Ngân
Hết cựa quậy trong vòng tay Đại Hán
Một vành đai xiết họng một con đường

Thôi chuẩn bị cờ 6 sao đón Tập
3 Đặc Khu ghép thành 1 Quân Khu
Dưới mắt Tập Việt Nam là khu chiến
Mệnh lệnh thiên triều Trọng răm rắp tuân theo

Muốn vào Đặc Khu, trình Tàu hộ chiếu
Không biết tiếng Tàu, chịu khó lăn tay
Việt Nam kể từ thời lập quốc đến nay
Giờ thật sự hoà tan trong nước mắt.Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo