Ngọn đuốc Trần Huỳnh Duy Thức - Dân Làm Báo

Ngọn đuốc Trần Huỳnh Duy Thức

Viet Toon

Họ cũng là những người bình thường như chúng ta. Trong họ và trong chúng ta đều tuôn chảy dòng máu Việt Nam và tinh thần dân tộc trải qua hàng ngàn năm. 

Không tôn vinh cá nhân mà chỉ nhắc nhau, giúp nhau nhìn thấy mà khơi lên tinh thần dân tộc tiềm ẩn trong họ và trong mỗi người chúng ta. Tinh thần ấy là kết hợp của lòng yêu nước thương nòi, ý chí bất khuất, minh chí, minh tâm bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc, bảo vệ tất cả những gì của Việt Nam.

Tinh thần ấy là điều mà Nguyễn Trãi đã chắc tay viết "hào kiệt lúc nào cũng có". Ông đã nhìn ra rằng khi đất nước nguy biến thì không ở đâu cả mà từ những con người bình thường, trong tinh thần ấy, hào kiệt sẽ bước ra! 

Cuộc đấu tranh cho đất nước và đồng bào là bổn phận, trách nhiệm chung. Chúng ta có thể có những vị trí riêng khác, không nhất thiết cùng vị trí như nhau nhưng chúng ta có cùng chung một mục tiêu là bóng đêm. Bóng đêm dày đặc không thể bị xé rách tan nát bởi một vài ngọn đuốc. Hàng triệu ngọn đuốc thắp lên từ nhiều vị trí, góc độ khác nhau càng khiến bóng đêm mau chóng và dễ dàng bị tan vỡ. 

Hãy cùng đánh thức tinh thần dân tộc ở vị trí của chị, của anh, của tôi, của họ. Chúng ta tuy có khác ở bối cảnh riêng nhưng có cùng mục tiêu chung chính là bóng đêm. Đuốc trong tay chị, tay anh, tay tôi, tay họ hãy bùng lên! Có thế thì bóng đêm dù dày đặc, dù quỷ quyệt ra sao cũng sẽ bị xé tan. 

-->


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo