Đả đảo Trung Cộng uy hiếp bãi Tư Chính của Việt Nam - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Đả đảo Trung Cộng uy hiếp bãi Tư Chính của Việt Nam

< A >


Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Giặc Tàu vẫn tiếp tục gây căng thẳng và uy hiếp bãi Tư Chính của Việt Nam trong những ngày mà toàn dân Việt trong lòng "như thiêu như đốt".

Cộng sản Việt Nam tiếp tục phơi bày bản chất hèn đớn, nhu nhược và bất lực trước an nguy Tổ Quốc.

- Yêu cầu Bộ Chính trị ĐCSVN phải thay  đổi chính sách "Ba Không"!

- Yêu cầu Bộ Chính trị ĐCSVN phải lên kế hoạch trả tự do lần lượt tất cả những người "tù không tội", trước tiên phóng thích Trần Huỳnh Duy Thức vô điều kiện!

- Yêu cầu Bộ Chính trị ĐCSVN ngay lập tức truyền lệnh cho tất cả cai tù trên toàn quốc chấm dứt hành hạ, ngược đãi toàn thể tù nhân!

- Yêu cầu Bộ Chính trị ĐCSVN ngay lập tức khởi tố "tập đoàn Lê Thanh Hải và đồng bọn" để củng cố niềm tin trong dân chúng!

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.