Tiến trình thực hiện kế hoạch đào tạo tay sai Ba Đình của Bắc Kinh - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tiến trình thực hiện kế hoạch đào tạo tay sai Ba Đình của Bắc Kinh

< A >
Danlambao - Mặc dù trong văn bản được viết là “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc” nhưng trên thực tế chỉ có đảng CSTQ là huấn luyện, đào tạo cho đảng viên, cán bộ, quan chức đảng CSVN. 

Kế hoạch này được chính thức công khai đề cập trong Bản Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc 2011 khi TBT Nguyễn Phú Trọng sang khấu đầu Bắc Kinh vào tháng 10/2011:

"Thắt chặt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2011-2015."

"Tổ chức tốt Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước; mở rộng và đi sâu hợp tác đào tạo cán bộ Đảng, chính quyền; tổ chức các cuộc gặp gỡ cấp Trưởng Ban theo cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại và hai Ban Tuyên truyền hai Đảng... Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và giao lưu sĩ quan trẻ... "

Không ai biết được chi tiết của kế hoạch này vì không được công bố. Chỉ biết chắc đây là một kế hoạch đã có sẵn và yêu cầu cho 2011-2015 là thắt chặt và thực hiện có hiệu quả.


Tháng 11, 2015 Tập Cận Bình sang Việt Nam. Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc 2015 được Nguyễn Phú Trọng ký kết với vua Tập. Trong đó có: 

"Thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng và làm sâu sắc các hoạt động giao lưu hợp tác giữa các tổ chức Đảng ở Trung ương và địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới; tiếp tục tổ chức tốt Hội thảo lý luận, thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ hai Đảng giai đoạn 2016 - 2020 được ký trong chuyến thăm này. 

Tăng cường giao lưu hợp tác giữa quân đội hai nước trên các lĩnh vực như giao lưu hữu nghị biên phòng, đào tạo cán bộ (Quốc phòng)."

Nếu cho 5 năm 2011-2015, thông báo chỉ nói chung chung là "thắt chặt giao lưu, thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa 2 đảng" thì giai đoạn 2015-2020 Bắc Kinh đã đi vào chiều "sâu sắc" hơn - đào tạo cho đảng viên Việt cộng từ trung ương xuống địa phương, đã cụ thể hơn - tại các địa phương biên giới Việt-Tàu. 


Đầu năm 2017, không chờ tròn chu kỳ 5 năm, Nguyễn Phú Trọng lại khấu đầu Bắc Kinh và ký tiếp 15 văn kiện hợp tác Việt-Tàu cộng. Trong đó văn kiện thứ nhất là: 

"Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc."

Chi tiết nội dung của 15 văn kiện này không được công bố. Tuy nhiên, trong lãnh vực đảng Tàu cộng đào tạo đảng Việt cộng thì đã được nâng lên tầm cao mới: "đào tạo cán bộ cấp cao"

Trong dịp này, Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc 2017 cũng được ký kết. Trong đó có: 

"Thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan Trung ương của hai Đảng, giữa tổ chức Đảng các địa phương đặc biệt là các tỉnh/khu biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước, như xây dựng tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng tác phong, xây dựng thể chế, xây dựng liêm khiết, phòng chống tham nhũng, đi sâu cải cách và đổi mới toàn diện, quản lý đất nước theo pháp luật..., cùng nâng cao năng lực và trình độ cầm quyền."

Nội dung trên cho thấy Tàu cộng đã mở việc đào tạo cho Việt cộng theo chiều dọc (trung ương - địa phương) lẫn chiều ngang theo nhiều lãnh vực. Tóm lại là đào tạo toàn bộ cho tập đoàn đảng tay sai

Tất cả đều được ký kết và thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt bởi Nguyễn Phú Trọng.


Về một trường đảng của Tàu: 

Đây chỉ là một trường đảng cấp tỉnh uỷ, được ghi lại bởi ThS. Nguyễn Hữu Thánh - Bí thư Đảng uỷ-Hiệu Trưởng trường Chính trị Lê Duẩn, Quảng Trị. 

"Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông được xây dựng trên diện tích 200 hécta, với 120.000 mét vuông mặt sàn xây dựng và các thiết chế văn hóa khác như: Sân bóng đá, sân tập thể hình, bể bơi, nhà thi đấu thể thao... trường có 98 cán bộ, giảng viên không kể phục vụ, bảo vệ (bảo vệ gồm 37 người). 

Nhiệm vụ của trường đảng là dùng lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin để giáo dục cán bộ. Với tư tưởng, học không chỉ để học mà học để vận dụng vào thực tế, vì vậy nhiệm vụ là cùng với việc giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin là giáo dục tính đảng; giáo dục tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và các quan điểm, ý kiến của các Tổng Bí thư qua các thời kỳ. Do nhiệm vụ như vậy, nên trường Đảng được xác định là một cơ quan quan trọng của Đảng để đào tạo cán bộ trực thuộc các cấp; là một đơn vị quan trọng của cấp ủy, không phải cơ quan chuyên môn bình thường; là cơ quan nghiên cứu khoa học về lý luận của đảng, chức năng nghiên cứu khoa học lý luận được đề cao..." 

Đó là nội dung đào tạo mặt nổi. Còn đào tạo mặt chìm thì dĩ nhiên tuỳ đối tượng đảng viên Việt cộng được chọn và đương nhiên từ người học cho đến nội dung đào tạo được xếp vào hạng tối mật. 

05.10.2019


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.