Vè nhân mùa đại dịch - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Vè nhân mùa đại dịch

< A >
Babui (Danlambao)

Lò, lăng chung một vần lờ...
Cái lò của Trọng cái lăng của hồ
Lăng lò mà thiếu lon lu
Ba đình đực cái... lỗ lù không thông!


Trọng lò bặt tích bặt tông
Tưởng rằng đã ngủm ai ngờ hiển linh
Xuất hiện trên mạng truyền hình
Không lời thăm hỏi dân tình ra sao?

Trong mùa dịch cúm thế nào!
Chỉ lo đại hội 13 đảng mình...
Còn bọn Trọng, Phúc, Ngân... đù
Đảng như cờ rách lau c. cho Tàu

22/03/2020

Babui
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.