Cực lực phản đối EU! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Cực lực phản đối EU!

< A >
Tư nghèo (Danlambao) - Là một công dân Việt Nam yêu nước nồng nàn nhưng hổng thèm yêu Chó Ngáp Xã Hội, yêu bác Hồ láu cá vặt nhưng không yêu đẻng đạo đức như "người", Tư tui cực lực phản đối mấy cha nội EU đã bị các thế lực thù địch kích động, xúi dại, dụ khị để chơi xấu Việt Nam tui.

Trong cuộc chống dịch như chống giặc Tàu xâm lăng, nước tui là một trong những nước được xếp vào hàng thứ xịn, kẻ thù nào cũng đánh thắng, vi rút nào cũng đi đoong.

Mấy cha nội nắm đầu nắm cổ dân tui đã báo cáo thiệt lòng cùng làng nước năm châu bốn bể là VN tui chỉ có 355 mạng là xui xẻo dính chấu, hổng có đứa nào nhăn răng giãy chết vì vi rút Dzũ Háng. Tụi Mỹ mà khôn, rước anh Phúc niễng nhà tui vào ngồi ở cái nhà trắng bóc, làm tổng tư lệnh hành quân chống vi rút chệt thì làm gì có tới hơn 2,7 triệu dân bị vi rút chệt chui vào người nhận làm hộ khẩu và hơn 130 ngàn người bị đi vào cõi xa xăm hở mấy cha!

Vậy mà... thiệt là tức cành hông nghe! Mấy khứa EU ôn hoàng hột dzịt lộn chơi đếch đẹp, chơi rất hẹp, chơi quá dẹp, chơi hổng công bằng...

Coi nè! Trong danh sách mấy nước được vào du hí Âu châu: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, S Korea, Thailand, Tunisia, Uruguay & China.

Hổng thấy Việt Nam tui đâu!

Thèng Algeria có tới 14,272 bị dính chấu, 920 tử nạn sa trường mà nó được đủng đỉnh dạo phố Paris, cà phê London, tán gái ở Rome, lướt phố đèn đỏ ở Amsterdam cho nó nam nhi chi chí! Thèng Thái hàng xóm thì có tới 3173 đứa có tính dương, 58 mạng đi gặp ông vua Bhumibo thương kính. Chung chung thì đứa nào trong danh sách được phép du lịch EU cũng nhiễm hơn số ngàn, chết vì hết thở ở số trăm.

Nhìn lại đi nè mấy cha nội mắt đui tai điếc: Cộng huề Sở hụi Chó ngáp nhà tui chỉ có 355 mạng là liệt dương, hổng có đứa nào chịu chết!

Bộ tiêu chuẩn chọn quốc gia được đi ra đi vào EU dựa vào tiêu chí nói láo / nói thiệt hở mấy cha? Nếu vậy thì để Tư tui kiến nghị lên chú Phỉnh nước tui tìm phương cách báo cáo lại, cho đại thêm vài ngàn đứa bị dính, vài trăm đứa đang sống chuyển sang từ trần cho nó hơi hơi gần gần với sự thật, đáp ứng đúng tiêu chuẩn của mấy cha nội EU trời đánh thánh đâm.

Chịu hông mấy cha!?

02.07.2020


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.