Lù Trọng Thắng tuỳ tiện kết luận hay tự ý bỏ vào mồm nhân dân - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Lù Trọng Thắng tuỳ tiện kết luận hay tự ý bỏ vào mồm nhân dân

< A >
Lù Trọng Thắng tuỳ tiện kết luận hay tự ý bỏ vào mồm nhân dân: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là quyết tâm, là khát vọng của nhân dân ta?”

Phương Nguyễn (Danlambao) - Marx - Angles nghĩ rằng giai cấp xã hội bao gồm giai cấp thống trị, giai cấp quý tộc, giai cấp địa chủ, giai cấp tư bản, giai cấp tư sản... là kẻ thù của giai cấp vô sản, của thành phần lao động nghèo. Giai cấp, chính là nguyên nhân của bất công, bất bình đẳng xã hội, cần phải xoá bỏ để thực hiện công bằng xã hội. Với suy nghĩ và với khả năng lý luận, các ông Marx - Angels đã sử dụng lý luận duy vật biện chứng, duy vật sử quan biện giải thuyết tiến hoá, thuyết đấu tranh sinh tồn hình thành tư bản luận, làm cơ sở cho lý thuyết đấu tranh giai cấp của chủ thuyết cộng sản nằm trong hệ thống lý luận cốt lõi như sau:

- Sự tồn tại của chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa sẽ ngày càng mâu thuẫn với năng lực sản xuất phát triển không ngừng của xã hội dẫn đến khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

- Chủ nghĩa tư bản tạo ra sự bần cùng hóa ở giai cấp vô sản khiến chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn.

- Chủ nghĩa tư bản tạo ra sự phi lý là trong khi nền sản xuất ngày càng phát triển đến mức cung lớn hơn cầu thì đói nghèo phổ biến trong giai cấp vô sản.

- Chủ nghĩa tư bản khiến con người mất đi nhân tính, sự phân công lao động trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thủ tiêu khả năng phát triển toàn diện của con người.

- Chủ nghĩa tư bản cũng tạo ra sự nô dịch phổ biến trong giới chủ nhân với người lao động, thành phần lao động nghèo.

Do đó, Marx - Angles nói rằng, cuộc cách mạng cộng sản phải xoá bỏ mô hình kinh tế tư hữu tư nhân, về tư liệu sản xuất, về tích lũy tư bản thặng dư để tạo ra một xã hội nhân văn, hợp lý công bằng hơn. Và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội không chỉ xoá bỏ chế độ sở hữu tư nhân, lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, mà còn xoá bỏ chế độ sở hữu tư sản, tư hữu.

Đồng tình với tư tưởng cách mạng của Marx- Angels nên tên hoạt đầu chính trị Lenin, thủ lãnh của Bonsovich Nga, của đảng cộng sản Nga đã ứng dụng tư tưởng Marx - Angles vào trong thực tiễn tổ chức đấu tranh cách mạng vô sản để trở thành chủ nghĩa Marx - Lenin.

Có lúc chủ nghĩa Marx - Lenin được đảng cộng sản Việt Nam xem như kinh nhật tụng ra rả ngày đêm “chủ nghĩa Marx -Lenin bách chiến, bách thắng” và chỉ phải im mồm khi hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ cuối thập niên 80s của thế kỷ trước.

Theo Lenin, những người cộng sản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Soviet thì mục tiêu phải hướng tới là thiết lập một xã hội cộng sản, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của người lao động. Cụ thể, cải tạo xã hội cũ sang xã hội mới xã hội chủ nghĩa, là nhằm tới triệt tiêu tư hữu, thiết lập một xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Một xã hội xã hội chủ nghĩa, là xoá bỏ tư hữu lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo và cải tạo xã hội cũ thành xã hội chủ nghĩa để tiến lên xã hội cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng vô sản, để xã hội không còn giai cấp, không còn tư hữu và cách mạng vô sản không chỉ hạn chế ở việc sử dụng quyền lực chính trị quốc hữu hoá các công xưởng, nhà máy, tư liệu sản xuất để công nhân làm chủ nhà máy và tước đoạt ruộng đất của địa chủ, cho nông dân có ruộng cày.

Mục tiêu cải tạo xã hội, cách mạng xã hội theo xã hội chủ nghĩa, không chỉ hạn chế ở việc kiểm kê, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, phân phối sản phẩm mà đảng cộng sản còn tự nhận là đảng duy nhất chính xác về mặt khoa học, về kinh tế xã hội, xã hội chủ nghĩa phải dựa trên:

- Lực lượng sản xuất phát triển cao.

- Từng bước xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

- Chủ yếu tổ chức quản lý, điều hành hiệu quả để năng suất lao động cao.

- Chủ yếu phân phối hợp lý, phân công lao động theo nhu cầu sản xuất.

- Mâu thuẫn cố hữu chủ tớ, gắn liền với bản chất bóc lột công nhiên, vô sỉ, trực tiếp, tàn nhẫn của giới chủ nhân.

Đó là lý thuyết cốt lõi của chủ thuyết cộng sản, của chủ nghĩa Marx - Lenin. Đó cũng là nền tảng lý luận và thực tiễn của cách mạng vô sản do quốc tế cộng sản tiến hành.

Hiện nay các đảng viên cộng sản, các tín đồ Marxist - Leninist, lý luận gia của hội đồng lý luận trung ương, tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp của học viện chính trị quốc gia hành chánh Hồ Chí Minh, là những tên chuyên nghề bẽ chữ, buôn nước bọt, là những đứa thầy cãi nói lấy được, trơ trẽn không biết ngượng mồm.

Do đó những người lương thiện nhận chân giá trị tự do, dân chủ không mất thời giờ cãi cọ với lý luận xã hội chủ nghĩa. Người viết chỉ đưa ra vài hình ảnh cụ thể để mọi người tham khảo, nhận xét rút ra kết luận cho riêng mình nhằm tránh trường hợp cộng sản Việt Nam gán ghép cho người viết là thế lực thù địch xuyên tạc, nói xấu cách mạng cộng sản, bôi nhọ đảng cộng sản, xuyên tạc lãnh đạo tào lao của cộng sản.

- Có bao nhiêu người từ các xứ cộng sản liều chết vượt biên, vượt biển qua các xứ tư bản tự do và có bao nhiêu người ở xứ tự do vượt biên, vượt biển đến xứ cộng sản? Bấy nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta biết nhân loại đã lựa chọn tự do hay cộng sản.

- Cộng sản không sáng chế, sản xuất ra những thứ hữu dụng, tiện ích cho đời sống con người. Cộng sản chỉ giỏi sáng chế, sản xuất ra vũ khí giết người hàng loạt với cách dã man, tàn bạo nhất.

Kết thúc bài viết hôm nay, người viết mời các anh chị và các bạn tham khảo trích đoạn bài nói chuyện của Lù Trọng Thắng về xã hội chủ nghĩa để có cái nhìn riêng và kết luận khách quan cho riêng mình:

“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

...Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử".

Không biết Lù Trọng Thắng dựa trên cơ sở nào để kết luận hay tự ý bỏ vào mồm nhân dân, các bạn nào biết xin lên tiếng về nội dung câu nói của ông Trọng:

“Đi lên chủ nghĩa xã hội là quyết tâm, là khát vọng của nhân dân ta?...”

Theo người viết, Lù Trọng Thắng chưa nắm rõ, hiểu rõ cái xã hội xã hội chủ nghĩa của các ông Marx, Angels, Lenin muốn xây dựng như thế nào thì nhân dân biết xã hội chủ nghĩa tròn méo thế nào mà nói đi lên chủ nghĩa xã hội là quyết tâm, là khát vọng của nhân dân ta.

Tham khảo:


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.