Đắc Nông : Cướp đất, đốt nhà dân - hơn 500 đồng bào Mơ Nông kêu cứu - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Đắc Nông : Cướp đất, đốt nhà dân - hơn 500 đồng bào Mơ Nông kêu cứu

< A >

...Bây giờ dân tộc của chúng tôi sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đất chúng tôi đã sinh sống trên 10 năm nay, đã ổn định cuộc sống, bây giờ đã bị cướp trắng tay, mồ hôi xương máu của chúng tôi tạo dựng, để bán cho các công ty tư nhân, nơi đất chúng tôi sinh sống, là tổ tiên và mồ mả của ông bà + cha mẹ, là di tích vẫn còn nằm trên mảnh đất đó...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
CỦA 56 HỘ DÂN CÓ TRÊN 500 NHÂN KHẨU CỦA DÂN TỘC MƠ NÔNG Ở XÃ ĐẮK NGO – TUY ĐỨC - ĐẮK NÔNG


Kính gửi:     - Công luận quốc tế

Chúng tôi gồm 56 hộ dân là dân tộc Mơ Nông, hiện đang làm ăn sinh sống tại xã ĐắkNgo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.  Vì chúng tôi là người dân tộc mơ nông, nghèo khổ, sống ở vùng sâu, vùng xa, không hiểu biết pháp luật, cho nên đã bị ông Đỗ Thế Nhữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông  Trần Đình Mạnh - Chủ tịch huyện Tuy Đức, đã ra quyết định cưỡng chế dân làng của chúng tôi.

Ông Lê Văn Quang là trưởng đòan giải tỏa cùng ông Nguyễn Văn Tư trưởng công an điều tra, cùng các lực lượng từ tỉnh đến xã cưỡng chế ngày 19/4/2011 đã chặt phá cây công nghiệp điều + cao su và đốt hết nhà cửa của chúng tôi. Bây giờ dân tộc của chúng tôi sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đất chúng tôi đã sinh sống trên 10 năm nay, đã ổn định cuộc sống, bây giờ đã bị cướp trắng tay, mồ hôi xương máu của chúng tôi tạo dựng, để bán cho các công ty tư nhân, nơi đất chúng tôi sinh sống, là tổ tiên và mồ mả của ông bà + cha mẹ, là di tích vẫn còn nằm trên mảnh đất đó.


Nhà nước cướp nhà dân

Chúng tôi là dân tộc mơ nông nghèo khổ ngày 17/11/2009 ông Đỗ Thế Như cấp sổ đỏ cho Công ty Hoàng Thiên, Công ty Bảo Châu, công ty Hoàng Khang Thịnh, Công ty Lâm Phát Đạt.

Đến ngày 8/6/2010 ông Chủ tịch huyện Tuy Đức là ông Trần Đình Mạnh ra quyết định để thu hồi đất chúng tôi để bán cho các công ty kể trên.

Theo số quyết định của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn của UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo văn bản số 451/UBND – TH ngày 10/2/2011, tại tiểu khu 1537 + 1525 + 1538 tiếp tục cho canh tác tại khu vực này, vì người dân đã sinh sống ổn định ở đây đã lâu. Nhưng cán bộ tỉnh + huyện đã xem thường pháp luật, chà đạp dân nghèo chúng tôi, chỉ trọng những nhà công ty giàu có, đánh đuổi, đốt nhà + chặt phá hết, đưa dân chúng tôi vào con đường cùng không nơi sinh sống.

Trên 500 nhân khẩu chúng tôi đồng thống nhất tố cáo ông Đỗ Thế Như + Ông Trần Đình Mạnh + ông Lê Văn Quang là trưởng đoàn giải tỏa, dân chúng tôi vô cùng oán hận và tố cáo ba ông to này khắp nẻo đường đất nước cùng công luận quốc tế, để nhìn thấy cảnh đói nghèo của người dân tộc mơ nông đã bị chính quyền tỉnh + huyện đàn áp chúng tôi không hề thương tiếc.

Dân chúng tôi kêu gọi quý cấp có thẩm quyền xem xét để trả lại quyền sinh, quyền sống và quyền làm người của chúng tôi .

56 hộ dân chúng tôi xin cam kết lời tố cáo trên là sự thật.

Chúng tôi đồng thống nhất ký tên.

Đắk Ngo, ngày 21 tháng 4 năm 2011

Kính đơn

Liên lạc :

Điểu Bảy +841665082420,

Lộ Văn Phải +841683585092,

Ngô Thị Minh +841649324003,

Bùi Đức Sang +8490729110,

Võ Thị Mơ +841642319919,

Trương Thị Ngọc Bích +84984026994.

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.