Nguyễn Phương Uyên... - Dân Làm Báo

Nguyễn Phương Uyên...

Nguyễn Phương Uyên! Nguyễn Phương Uyên! 
Em bị chúng bắt giam “là cũng phải”! 
Như...Thanh Nghiên, Việt Khang, Nguyễn Văn Hải...
Và bao người chịu “nhiệm sở” như em
Vì yêu nước phải biệt tích, xà lim 
Họ cấu kết với Tàu để bán nước 
Sống với chúng phải ươn hèn, câm, điếc 
Phải trui rèn thành vô cảm, ngu si 
Còn bằng không phải chịu cảnh lao tù 
Chúng bắt em cũng như bao người khác 
Bởi chúng sợ làm phật lòng “Đại Hán” 
Bản hợp đồng mua bán đất tiền nhân 
Em thấy được Tàu xâm chiếm giang san 
Em lên tiếng, nên chúng đành bịt miệng 
Xin hãy nhận nơi đây lòng nghiêng kính 
Triệu trái tim khâm phục Nguyễn Phương Uyên 
Thật xứng danh con cháu của Triệu, Trưng 
Nơi nào đó ngày đêm trong ngục tối 
Mãi sáng ngời như muôn ngàn ánh đuốc 
Cho toàn dân cả nước Việt thắp lên 
Kiên cường nhé tuổi trẻ Nguyễn Phương Uyên..! 

Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo