Đọc một bài viết trên báo Công An Nhân Dân mà muốn... nổi khùng! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Đọc một bài viết trên báo Công An Nhân Dân mà muốn... nổi khùng!

< A >
Nguyễn Dư (Danlambao) - Tựa đề bài viết trên báo Công an nhân dân: “Ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Mở đầu bài báo viết rằng: “Giải trình về việc có ý kiến cho rằng cần đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “đảm bảo dân chủ”, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đồng thời “về thực tiễn, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là đảng Cộng sản Việt Nam và đảng ta luôn là đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Đọc toàn bài viết mới thấy mấy ổng có nhiều câu lý loạn kỳ khôi làm sao đâu! Tôi xin khẳng định ngược lại với cái ủy ban u mê dốt nát của “đảng ta” rằng: Dân chủ thì phải đồng nghĩa với đa nguyên. Cái chuyện này một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch chắc cũng biết, tôi không cần phải trình bày ra đây.

Còn các ông nói rằng ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thì xin thưa với các ông nằm trong ủy ban rằng, cái câu này các ông nói lên thì biết là các ông độc tài thấy rõ rồi nhé! Trong “thực tiễn” các ông đã bóp họng bóp hầu người ta từ khi các ông đến tận gia đình nhà người ta để phát cho bản dự thảo có sẵn, góp ý sửa đổi hiến pháp thì cái tiền đề mà các ông nói đến đã không nằm trong bản dự thảo thì hỏi làm sao mà có cho được! Các ông thử gợi ý, cho thêm mục đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập vào bản dự thảo, trưng cầu ý dân xem là biết liền. Ở đây tôi chỉ nói, nhắm đến những người có quan tâm, hiểu biết về thời cuộc thôi nhé; còn những người bị hăm dọa, gò ép, mớm lời của các ông thì miễn bàn.

Bởi vì nước ta chỉ có một đảng, mà đảng của các ông chỉ vì quyền lợi của các ông thôi. Các ông nói đảng các ông là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là các ông ăn nói phét lác, là bởi các ông sinh hoạt chỉ một mình một chợ muốn nói sao thì nói. Chuyện này tôi cũng không cần phải giải trình ra đây. Ai cũng biết! Các ông thử đi hỏi từng người dân trong xã hội, từ anh xe ôm, chị bán hàng rong... thì sẽ rõ. Không cần và cũng không nên đem ra tranh luận khơi khơi. Những câu trả lời thực tế của họ, đó mới là “nói có sách, mách có chứng”

Xin hỏi, các ông khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng là đa số nhân dân tán thành, câu nói này có phải các ông nói đại, nói lấy được không? Đa số là bao nhiêu? Trưng cầu ý dân xem! Đó mới là “nói có sách, mách có chứng”

Các ông nói các ông chịu sự giám sát của nhân dân. Thế thì người dân “không có nhu cầu về tự do ngôn luận (!)” thì giám sát các ông để làm cái... con mẹ gì? Để thấy các ông làm sai mà không được nói thì chỉ có nước tức mà... chết! Thôi thì riết rồi người dân bỏ mặc kệ cho các ông muốn làm gì thì làm.

Đọc lên cái câu kết luận này của ủy ban dự thảo nghe mới... phê, sướng cái lỗ tai làm sao đâu! “dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành cụ thể của bộ máy nhà nước trong từng xã hội”. [1]

Xin thí dụ dùm cho các ông để chúng ta cùng dễ hiểu câu này nhé: Ở Mỹ hiện thời chỉ có... một đảng cầm quyền, nếu mà nó chỉ phục vụ cho quyền lợi giai cấp hoặc phe nhóm lợi ích của nó và vận hành trật... đường rầy thì đảng của nó sẽ... đi chết... mẹ nó đi liền. Nói cho rõ nghĩa hơn, là người ta muốn đảng tự sát đấy!

Người ta có thể thông cảm cho cái lối ăn nói lấy được từ xưa nay về những chuyện không đáng để phải tranh cãi của đảng cộng sản Việt Nam. Nghe hoài cũng nhàm lắm rồi! Nhưng các ông thao túng hiến pháp, nói lấy được theo cái kiểu này khó mà chấp nhận lắm. Một cái khó chấp nhận, không thể hiểu nổi nữa là cả một ủy ban sửa đổi hiến pháp mà tuyên bố một cách thiếu suy nghĩ như thế sao hả trời!? Người ta cười cho!

Còn nhiều lắm, dẫn chứng hết ra đây thì mất quá nhiều thời gian của bạn đọc. Tôi chỉ cảnh tỉnh cho các ông biết, các ông phét lác từ hồi nào giờ mà không biết ngượng mồm sao? Người dân bây giờ không có dễ bị gạt gẫm được nữa đâu à nghe!


_________________________________

Chú thích:

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.