Bài thi viết Cộng sản và Tôi: Ôi! Đất Nước Tôi - Dân Làm Báo

Bài thi viết Cộng sản và Tôi: Ôi! Đất Nước Tôi

Việt Nam! Đất nước tôi
Mấy mươi năm, ma đưa lối quỷ đưa đường
Bạn ơi! Đất nước tôi
Hết chiến tranh lại chìm trong ngục tối.
Việt Nam! Đất nước tôi
Đem Mác – Lê về dựng “Thiên đàng”.
Giờ đây! Đất nước tôi
Đã tan hoang, lòng dân ly tán.

Việt Nam! Đất nước tôi
Suốt bao năm, ma đưa lối quỷ đưa đường.
Bạn ơi! Đất nước tôi
Hết chiến tranh lại vào nanh Đại Hán.
Việt Nam! Đất nước tôi
Bao máu xương xây dựng ngai vàng.
Giờ đây! Đất nước tôi
Lũ gian tham ngồi trên luật pháp.

Việt Nam ơi! Đất mẹ Việt Nam ơi!
Bao thương đau đã dồn lên vai mẹ
Chinh chiến qua rồi, đời mẹ chẳng bình yên
Xương trắng sa trường, các con mẹ nằm đâu?
Bên mái tranh nghèo, hóa đá mẹ chờ mong!.
Việt Nam ơi! Đất mẹ Việt Nam ơi!
Bao thương đau vẫn dồn lên vai mẹ
Chinh chiến qua rồi, đời mẹ chẳng bình yên
Bên mái tranh nghèo, đời mẹ dạt về đâu?
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo