Hướng dẫn viên du lịch hay dư luận viên Tàu? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Hướng dẫn viên du lịch hay dư luận viên Tàu?

< A >
CTV Danlambao - Hiện nay có một lực lượng hướng dẫn du khách du lịch Việt Nam và công khai thuyết minh với khách hàng bằng những luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, xuyên tạc lịch sử và chủ quyền của Việt Nam. Đó là những dư luận viên Tàu cộng đội lốt hướng dẫn viên du lịch. Chúng là Dư luận viên du lịch Tàu.

Đạo quân dư luận viên du lịch này đã xâm nhập Việt Nam và hiện đang tung hoành ở Nha Trang, Đà Nẵng.

Tại Nha Trang, với tên Tàu cộng Xiao Lin đứng đằng sau công ty Khang Thái đang điều hành toàn bộ hoạt động của du khách Tàu như bài tường trình của Blogger Mẹ Nấm (1)

Tại Đà Nẵng, hơn 100 hướng dẫn viên du lịch người Việt nói tiếng Tàu đã phải đình công vì dư luận viên du lịch Tàu tung hoành; các đoàn khách Tàu đến Đà Nẵng đã được tháp tùng bởi dư luận viên du lịch Tàu và không sử dụng hướng dẫn viên Việt Nam (2). 

Các dư luận viên đóng vai du lịch viên này đã giới thiệu với khách hàng là bờ biển Đà Nẵng là của Tàu, trước đây Việt Nam là một quốc gia thuộc Tàu... Tất cả khách hàng đều sử dụng tiền Tàu - Nhân dân tệ trong các chuyến đi (3). Nói chung, các dư luận viên du lịch này đã biến những chuyến tham quan này thành những cuộc viếng thăm như là trên đất... Tàu.

Những dư luận / du lịch viên này hoạt động chui nhưng lại công khai là nhờ những người Việt đứng tên để bảo đảm các thủ tục pháp lý, nhưng những hoạt động sau đó hoàn toàn do người Tàu điều hành và đứng đằng sau làm chủ.

29.06.2016

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.