Ai - Dân Làm Báo

Ai

Ai đã rước giặc Tàu vào Vũng Áng
Dưới chiêu bài nhà máy Formosa
Dân phản đối đảng bịt mồm trấn áp
Dân biểu tình đảng đánh đập khảo tra

Ai tuyên bố chọn cá tôm hay thép
Đất nước nầy thuộc về Chệt hay Ta
Cúi gầm mặt vào máng tiền lại quả
Mặt nạ rơi, lũ bán nước Ba Đình

Ai xả độc giết Miền Trung biển chết
Ngư dân lên bờ vá lưới nhện giăng tơ
Tiếng nước lạ vổ bờ như tiếng sóng
Vạn lý trường thành kéo xuống tận Kỳ Anh

Ai vẽ bùa tiền bồi thường nữa tỉ
Gọi là quà phúng điếu cứu ngư dân
Phát chẩn bần cho dân bằng gạo mục
Đảng lời to may túi khỉ đựng tiền

Ai khóa sổ hạn nộp đơn khiếu nại
Ngăn nhân dân sợ tức nước vỡ bờ
Formosa được đảng lập trang thờ
Dân hó hé vào tù như Mẹ Nấm

Ai xả lũ hùa theo mùa mưa bão
Hố Hô hồ gieo tang tóc tang thương
Dìm đất nước đúng quy trình Hán hóa
Xuống đủng quần vấy máu đỏ cờ sao

26.10.2016


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo